NetOO Nu

Over enige tijd zal een nieuw kabinet worden gepresenteerd, waarin ongetwijfeld een nieuwe Minister komt die ‘Onderwijs’ in de portefeuille heeft. Omdat de formatie al geruime duurt, stelde ik mijzelf de vraag: ‘Als ik de nieuwe Minister van Onderwijs zou zijn, en als ik het beroepsonderwijs opnieuw zou mogen inrichten, hoe ziet dat er dan uit?’

 • Zou ik inzetten op doorlopende lijnen en (dus) de scheiding tussen mbo en hbo opheffen?
 • Zou ik inzetten op het docenten die ‘proces begeleider’ worden, in plaats van ‘inhoudelijk begeleider’? Immers vakkennis uit boeken en whitepapers alleen is echt niet meer voldoende: afgestudeerden moeten kunnen samenwerken, initiatief tonen en flexibel zijn. Bovendien moeten zij kunnen omgaan met deadlines en met werkdruk, ze moeten creatief en sociaal zijn en ze moeten daarnaast ook oplossingsgericht en gedisciplineerd zijn.
 • Wordt in het onderwijs ‘nieuwe stijl ’ lessen nog wel klassikaal gegeven? En is ‘het schoolgebouw’ dan überhaupt nog wel de plek om te leren en een beroep te kiezen?
 • En zou ik het bedrijfsleven meer willen betrekken bij het onderwijs? De markt verandert immers in snel tempo. Er is een grote digitale transformatie in de markt gaande die veranderingen brengt waar het onderwijs en het bedrijfsleven niet omheen kunnen.

Instroom en doorstroom medewerkers

Daar komt nog bij dat het bedrijfsleven andere eisen stelt aan de instroom van nieuwe medewerkers en de doorstroom van huidige medewerkers door de nieuwe wet en regelgeving zoals de Wet Werk en Zekerheid. Daarbij gaat het over arbeidsmarktvraagstukken op het gebied van o.a.:

 • Employabiliteit,
 • Duurzame inzetbaarheid,
 • Flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Onderwijs professionals met visie

Regelmatig spreek ik met onderwijs professionals in VO, (V)MBO en HBO over deze veranderingen in de markt en vaak merk ik dat iedereen tot dezelfde conclusie komt: ‘Het Nederlandse beroepsonderwijs als geheel kan de snel veranderende samenleving niet bij houden’. Daardoor wacht de nieuwe Minister van Onderwijs een zware taak met een grote verantwoordelijkheid. Want die gaat zichzelf waarschijnlijk ook de vraag stellen ‘Wat zou ik in het Nederlandse onderwijs stelsel veranderen, zodat we een aantrekkelijker beroepsonderwijs creëren, gericht op de toekomst?’

Gezamenlijk veranderingen in kaart brengen

Uiteraard heb ik daar als onderwijs professional verschillende ideeën over. En op verschillende deelgebieden in het onderwijs heb ik daar ook ervaring mee. Echter, ik zou, als ik de nieuwe Minister van Onderwijs zou zijn, advies gaan inwinnen bij mijn vakgenoten. Zodat we samen de gewenste veranderingen in kaart zouden kunnen brengen. Zodat we daarna gezamenlijk de weg inslaan van de gewenste veranderingen. Een Minister staat er immers niet alleen voor.

Oproep voor alle betrokkenen

Daarom hierbij mijn oproep aan alle vakgenoten in het onderwijs, inclusief:

 • docenten,
 • klasse assistenten,
 • onderwijs managers,
 • studenten,
 • ouders
 • en alle andere mensen die zich betrokken voelen bij het Nederlandse onderwijs,

Stel jezelf de vraag die ik ook aan mijzelf heb gesteld:
‘Als ik de nieuwe Minister van Onderwijs zou zijn, en als ik het beroepsonderwijs opnieuw zou mogen inrichten, hoe ziet dat er dan uit?’

Goed advies in 500 woorden

Ik wil je vragen om jouw ideeën, tips en suggesties voor de nieuwe Minister van Onderwijs te verwoorden in maximaal 500 worden. Daarbij streef ik er naar om minimaal 25 adviezen aan de nieuwe Minister van Onderwijs aan te bieden. Ben jij daar een van? Stuur je inzending naar [email protected]

Alle adviezen bundelen

Mijn plan is om alle inzendingen te bundelen en aan te bieden aan de nieuwe Minister van Onderwijs zodra deze is benoemd. Daarbij zijn alle inzenders, onderwijzers, onderwijskundigen en iedereen die het Nederlandse onderwijs een warm hart toe draagt van harte uitgenodigd om mee te gaan naar Den Haag.Dan kunnen we laten zien dat de nieuwe Minister er niet alleen voor staat.

Over de auteur: Ronald Scheer

Al vele jaren ben ik als adviseur voor oplossingen bij arbeidsmarktvraagstukken betrokken bij bedrijfsopleidingen en onderwijs instellingen. Bijvoorbeeld vraagstukken over de ‘beroepen van de toekomst’, waarbij bedrijfsleven en onderwijs samen een oplossing moeten vinden.

Fontys Engineering Eindhoven

Momenteel ben ik werkzaam bij Fontys hogeschool voor Engineering in Eindhoven. Daar ben ik binnen het onderwijs innovatie programma ‘Connecting Through Technology’ verantwoordelijk voor onderwijs innovatie & didactiek. Een van de projecten is het ‘Open Learning and Innovation Lab’; een digitale leeromgeving waarbij online leermiddelen, zoals E-lectures en E-assessment aan studenten worden aangeboden, zodat ze in eigen tijd en tempo kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten op de hogeschool. De digitale leeromgeving word gecombineerd met (offline) bijeenkomsten waar een docent aanwezig is. zodat de studenten vragen kunnen stellen. Bovendien speelt ‘peer feedback’ een grote rol, waarbij studenten onderling van elkaar kunnen leren. Tot slot is ook ‘Docent professionalisering door IT gebruik’ binnen dit onderwijs innovatie project een belangrijk aandachtspunt.

Meer weten? Neem gerust contact op!

Bovenstaande oproep is geschreven op persoonlijke titel.