Barbara Becker

Profielfoto
Mijn verhaal

De woorden Opleiding, Ontwikkeling en Kwaliteit vormen de rode draad in mijn loopbaan. Met deze drie woorden ben ik in 2012 gestart als zelfstandig onderwijskundige onder de naam OOK.  Voor 2012 werkte ik als beleidsadviseur voor het beroepsonderwijs, eerst bij kenniscentrum Aequor, later bij ROC Graafschap College.

Als zelfstandig onderwijskundige werk ik aan vernieuwing en kwaliteit van onderwijs, examinering, leren in de praktijk, loopbaanbegeleiding en EVC.  Soms in de rol van procesbegeleider, andere keren in de rol van kwaliteitsdeskundige of ontwikkelaar.

Als ontwikkelaar ontwikkel ik ontwerpen voor opleidingen, onderwijsmateriaal, (formats voor) examens, handboeken en procesbeschrijvingen.

Het mooiste vind ik om samen met anderen te werken aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing.

Mijn specialisatie is examenkwaliteit in het mbo. Voor verschillende opdrachtgevers screen ik examens aan de hand van kwaliteitseisen uit de norm voor valide examinering.

Kortom: als u iemand zoekt die kan luisteren, analyseren, ontwikkelen, processen kan begeleiden en de kwaliteit kan bewaken, neem dan contact met me op.

 

Naam Barbara Becker
Organisatie OOK
Specialisaties Advisering, Ontwikkeling materialen, Toetsing, Ontwerp opleidingen, Kwaliteitszorg
0620070814
[email protected]
Mijn portfolio

Vanaf 2000 werk ik in het beroepsonderwijs als onderwijsadviseur, kwaliteitsdeskundige en beleidsmedewerker. Eerst bij kenniscentrum Aequor, later bij ROC Graafschap College. Sinds 2012 werk ik als zelfstandig onderwijskundige onder de naam OOK. Inmiddels ben ik met OOK actief voor verschillende organisaties.

  • Voor de LOI heb ik o.a. kwaliteitsanalyses uitgevoerd voor een aantal zorgopleidingen en curricula ontwikkeld gebaseerd op de nieuwe kwalificaties.
  • Bij Certiforce vervul ik een rol als kwaliteitsdeskundige en lever ik een bijdrage aan diverse projecten, o.a. trajecten certificering en examenvalidering en EVC.
  • Bij de taalschool (inburgering en educatie) van het Graafschap College begeleid ik als externe procesbegeleider de omslag naar een andere teamstructuur en draag ik bij aan kwaliteitsverbetering.
  • Voor de toetsingskamer van SBB toetste ik keuzedelen en nieuwe of gewijzigde kwalificaties aan de hand van kwaliteitscriteria.
  • Als ontwikkelaar van onderwijsmateriaal ontwikkelde ik voor Noordhoff Uitgevers en Edu’Actief onderwijsmateriaal voor onderwerpen kwaliteitszorg en onderzoek.
  • Voor Examenservice MEI toets ik examenproducten aan toetstechnische kwaliteitseisen.
  • Voor Stichting BLEI screen ik lesmateriaal (didactisch en redactioneel).

 

Mijn organisaties

OOK

  • De letters staan voor Opleiding, Ontwikkeling en Kwaliteit, woorden die de rode draad vormen in mijn loopbaan.
  • Misschien kan ik OOK wat voor u betekenen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen, analyseren en verbeteren van examens, onderwijsmateriaal of onderwijsprocessen.