Bianca Geerts

Profielfoto
Mijn verhaal

Wat wil je worden, vroeg de juf,
‘t was in de derde klas
ik keek haar aan en wist het niet
‘k dacht dat ik al iets was.
Toon Hermans

De potentie van leerlingen, docenten en de organisatie zijn voor mij uitgangspunt bij het begeleiden van scholen die zich willen of moeten ontwikkelen. Ik ondersteun in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen bij onderwijsvernieuwing of verandering. Dat kan over beleid of curriculumontwerp gaan, maar even zo goed over didactiek in de les of het gebruik van ICT. Mijn gecombineerde Pabo-Toegepaste Onderwijskunde achtergrond maakt dat ik op alle niveaus in een organisatie weet wat er speelt en daarin gesprekspartner kan zijn.

In mijn werk ben ik resultaatgericht, analytisch, pragmatisch en betrokken, met de nodige portie creativiteit. Mijn ervaring ligt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (middelbaar en hoger) beroepsonderwijs.

Naam Bianca Geerts
Organisatie Medemogelijk
Specialisaties Advisering, Competentiegerichte opleidingen, E-learning en ICT, Ontwikkeling materialen, Toetsing, Training en coaching, Ontwerp opleidingen
0624664387
[email protected]
Mijn portfolio

Actuele opdrachten

Blended-learning: projectleider project waarin tweejarige opleiding Contactlensspecialist als blended-learning wordt ontwikkeld. Opdrachtgever: Iris (Deltion College, Gilde opleidingen, Dutch Healt Academy, Da Vinci college, het Regio College).

Leergang “Van kwalificatiedossier naar onderwijs”: methodisch herontwerpen van opleidingen n.a.v. herziene kwalificatiestructuur. Opdrachtgever: MBO-academie.

Examens ontwikkelen voor de beroepsopleiding voor advocaten. Opdrachtgever: Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs.

Onderwijskundige advisering tbv kwaliteitszorg. Opdrachtgever: Profit Opleidingen

Onderwijskundige begeleiding vernieuwingen voortgezet onderwijs. Opdrachtgever: Stad&Esch Praktijkonderwijs, Beroepencollege en Lyceum

  • scholing voor docenten (ICT, differentiëren, didactische vaardigheden, beoordelen)
  • conceptontwikkeling thematisch werken
  • ontwikkeling beoordelingsinstrumenten voor algemene vaardigheden
  • begeleiden docenten bij invulling en uitvoering thematisch werken
  • begeleiden vakgroepen bij ontwikkelen van (digitaal) onderwijs

 

Voor een uitgebreider overzicht van werkzaamheden

Portfolio december 2014

Mijn organisaties

Medemogelijk

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
06-24664387
[email protected]

 

 

Nederlandse Vereniging voor Examens

www.nve.nl