Over NetOO

NetOO is een netwerk van onderwijskundigen die allemaal

  • zijn afgestudeerd aan de Universiteit Twente;
  • als zelfstandig ondernemer actief zijn in het werkveld van ontwikkelen en opleiden.

Daarnaast heeft NetOO een kring van vrienden die ook werkzaam zijn in het werkveld van ontwikkelen en opleiden.

Wat kan NetOO voor u betekenen?
Via NetOO kunt u contact zoeken met onderwijskundigen die op veel gebieden actief zijn zoals het ontwerpen van opleidingen, het ontwikkelen van opleidingsmaterialen, het inrichten en vormgeven van leeromgevingen, het verzorgen van trainingen en het leiden van projecten.
Deze activiteiten worden uitgevoerd voor verschillende organisaties, bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen.
U kunt NetOO-leden benaderen om de werkzaamheden zowel individueel als in teamverband uit te laten voeren.
Om alle leden in één keer te benaderen, kunt u een mail sturen aan [email protected]


Hoe is NetOO ontstaan?
De eerste ideeën over de oprichting dateren van januari 2002. David Berg en Iris van de Kamp namen het initiatief om NetOO te starten. In eerste instantie was NetOO een commissie van ToPoS, de toenmalige alumnivereniging van de studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. In mei 2002 vond de oprichtingsbijeenkomst van de commissie NetOO plaats. Sinds februari 2003 functioneert NetOO als zelfstandige vereniging. Sinds 2009 biedt NetOO de mogelijkheid om vriend te worden.

Onze visie

Wij staan voor:
delen = vermenigvuldigen.
Wij helpen het vakgebied van leren & opleiden en elkaar steeds een stap verder.

Onze kernwaarden zijn:

  • NetOO = ondernemend, door actief op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden binnen ons vakgebied.
  • NetOO = nieuwsgierig, door op de hoogte te zijn van elkaars
    kwaliteiten.
  • NetOO = creatief, door voor de klant het beste te willen.
  • NetOO = zelfstandig, door ieder in zijn zelfstandigheid te respecteren.
  • NetOO = verbondenheid, door tijd en energie te steken in ons netwerk.
  • NetOO = delend, door kennis en ervaring uit te wisselen, binnen en buiten NetOO.

NetOO Nu

NetOO in groei en bloei
Door: Marieke Bolk Groei De lente is begonnen en NetOO ... Lees verder

STRP BIËNNALE 2017
STRP Biënnale behoort met zo’n 30.000 bezoekers in tien dagen tijd qua bereik tot de top tien van toonaangevende ... Lees verder

Subsidie voor Landelijk Makersevenement voor Onderwijs
Onderstaande bekendmaking is interessant voor alle Makers, docenten en onderwijs instellingen die een landelijk ... Lees verder

Lid worden

NetOO biedt mensen die zich verbonden voelen met de vereniging en haar identiteit de mogelijkheid om lid of lid met een bedrijf in oprichting te worden.

U kunt lid worden van NetOO als u de opleiding Toegepaste Onderwijskunde / Educational Design Media & Management / Educational Science & Technology aan de Universiteit Twente heeft gevolgd en een zelfstandig ondernemer bent.

Bent u bezig uw bedrijf op te richten, dan kunt u tegen een gereduceerd tarief lid zijn. 

Leden met een bedrijf betalen € 425,- contributie per jaar. Leden met een bedrijf in oprichting betalen eenmalig en alleen in het jaar van aanmelding € 275,- per jaar. In de volgende jaren betalen zij ook de gebruikelijke jaarlijkse contributie van € 425,-.

Op basis van de NetOO-statuten kan opzegging van het lidmaatschap alleen tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan [email protected].