NetOO Nu

Hogescholen Saxion en Avans hebben in samenwerking met een aantal bedrijven een medische robot ontwikkeld. Het project voor deze medische robot is door het Regieorgaan SIA genomineerd voor een RAAK Award.

Samenwerking kennisinstellingen en bedrijfsleven

Een aantal bedrijven waaronder DEMCON, Focal Meditech, Mecon en Focal Vision hebben samengewerkt met kennisinstellingen Universiteit Twente en Roessingh R&D bij de ontwikkeling van kennis op het gebied van essentiële bouwblokken van een medische robot voor de zorg.

Lectoraten Mechatronica van Avans en Saxion

Deze bedrijven hebben de lectoraten Mechatronica van Avans en Saxion benaderd om deze kennis verder op te bouwen. Een van de uitgangspunten is om de kennis op een modulaire en toegankelijke manier te ontwikkelen, zodat deze niet alleen ingezet kan worden voor medische zorg toepassingen, maar ook voor industriële toepassingen.

In de eerste fase van het project hebben Avans en Saxion hogescholen onderzoek gedaan naar vijf bouwblokken, nl:

 • compliant grijpen,
 • vision,
 • navigatie,
 • exoskelet met sensoren,
 • gebruikersinteractie.

In de tweede fase van het project is deze kennis gebruikt voor de bouw van een autonoom, navigerend voertuigje die specifieke objecten kan:

 • herkennen,
 • lokaliseren,
 • oppakken,
 • weggooien.

Over Regieorgaan SIA en RAAK

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). NWO is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap.

Hogescholen, ondernemers en publieke professionals kunnen elkaar versterken door samen te werken aan innovatievragen. Innovatie en ontwikkeling van nieuwe kennis is essentieel voor alle partijen, nl:

 • Voor ondernemers om nationaal en internationaal te blijven concurreren.
 • Voor de publieke sector om dienstverlening op het hoogst mogelijke niveau te realiseren.
 • Voor het onderwijs om professionals op te leiden die klaar zijn voor de beroepspraktijk.

Kennisnetwerken en innovatienetwerken spelen bij ontwikkeling van nieuwe kennis een grote rol. Netwerken van verschillende partijen, zoals:

 • mkb’ers,
 • professionals,
 • lectoren,
 • studenten,
 • hogescholen,
 • kennisinstellingen en ook
 • internationale partners.

RAAK ondersteunt deze kennisnetwerken door het financieren van onderzoeksprojecten. De innovatievragen uit het regionale werkveld vormen altijd de aanleiding van een RAAK-project.

Award wordt uitgereikt op SIA-congres op 30 november 2017

De jury bepaalt na gesprekken met alle genomineerden de winnaars van de RAAK Awards. Behalve de winnaar van de Publieksprijs, die wordt bepaald door iedereen die stemt op een van de genomineerden. Stemmen kan op de SIA Facebookpagina. De prijzen worden uitgereikt op het SIA-congres op 30 november 2017.

Dit artikel is gepubliceerd door Ronald Scheer. Ronald is werkzaam in het lectoraat voor Mechatronica en Robotica bij Fontys Hogeschool voor Engineering in Eindhoven.