NetOO Nu

Op 21 september 2017 vindt bij TNO Soesterberg aan de Kampweg 5 in Soesterberg een interactieve bijeenkomst van ToekomstLab plaats met aansluitend een netwerkborrel.

Toekomstlab Voor wie?
Voor wie geinteresseerd is wat leerlingen uit 4 en 5 HAVO / VWO beweegt en motiveert. De initiatefnemers van Toekomstlab (Pauline Maring en Ilona Jens) stimuleren leerlingen om over kennisvragen na te denken met behulp van filmpjes, actieve werkvormen, internet en creatieve denktechnieken. Ze leggen aan deze leerlingen ontwikkelingen, innovaties en nieuwe initiatieven voor op diverse (werk)terreinen en prikkelen hen om na te denken over hun eigen toekomstige rol hierin.

Leerlingen gaan op zoek naar antwoorden op hun toekomstvragen tijdens bedrijfsbezoeken en verwerken dit in een eigentijdse eindpresentatie voor de hele school, hun ouders en bedrijven. Door Toekomstlab gaan leerlingen nadenken over hun toekomstmogelijkheden en maken zij naar verwachting veel bewuster vervolgstudiekeuzes.

Toekomstlab. Waarom?
Er is bij scholen en bedrijven grote behoefte aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bedrijven hebben moeite met het vinden van jong en juist gekwalifieerd personeel. Door vergrijzing zijn er steeds minder jongeren beschikbaar en door razendsnelle technologische ontwikkelingen sluiten opleidingen niet aan bij de (toekomstige) beroepspraktijk.

Veel middelbare scholen worstelen met de invulling van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) voor leerlingen. Scholen hebben nauwelijks een beeld van de ontwikkelingen in de “buitenwereld”, zoals ze dat zelf noemen en missen daarin ook de contacten. Daarom zijn wij met Toekomstlab begonnen.

Over TNO
“TNO is de kennisorganisatie in Nederland die het innovatieve vermogen van de overheid en het bedrijfsleven ondersteunt en stimuleert. Toekomstlab gaat over innovatie en toekomstdromen, en scholieren zijn de innovators van de toekomst. TNO draagt er graag aan bij om hen te inspireren”. Paul Vierveijzer, Senior Business Developer TNO

Programma 21 september 2017

15:30-16:00
Ontvangst met koffie en thee
Opening en presentatie van Toekomstlab:
“Welk probleem lossen we met elkaar op voor scholen en bedrijven?”

16:00-16:20
Mindmap “Groei & ontwikkeling van Toekomstlab”
Actief aan de slag met mindmappen in verschillende groepen over diverse deelonderwerpen

16:20-16:50
“Wat zijn de toekomstvragen van TNO?”
Presentatie en rondleiding

16:50-17:00

Wrap up mindmapresultaten + vervolgacties

17:00-17:30

“Wat zijn de toekomstvragen van TNO?”
Presentatie en rondleiding

17:30-18:00
Netwerkborrel

Meer informatie, vragen en aanmelden
Pauline Maring, 06-50871070
[email protected]

Ilona Jens, 06 53240056

 

Artikel is geplaatst door Ronald Scheer.