Ereleden

NetOO zou niet bestaan als in 2002 niet twee mensen het initiatief hadden genomen om de vereniging NetOO op te richten. Intussen telt het netwerk 50 leden en 8 (officiële) vrienden.

Sinds 2010 kent NetOO het ere-lidmaatschap voor leden die zich op bijzondere wijze verdiendstelijk hebben gemaakt voor ons netwerk.

Op de algemene ledenvergadering is unaniem besloten dat onze oprichters David Berg en Iris van de Kamp dit erelidmaatschap meer dan verdiend hebben.

Iris vd Kamp

'Een van de eerste acties die ik in 2002 ondernam, toen ik voor mezelf begon was het oprichten van NetOO', aldus Iris.

Iris is sinds enige tijd geen 'echt' lid van NetOO meer. Ze is tegenwoordig hoofd Honours Programme 'Theorie en onderzoek in de kunsten' bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast organiseert ze met Spelen! Projectbureau Muziek projecten, workshops en evenementen voor amateurmuzikanten.

Als vriend onderhoudt ze gelukkig nog regelmatig contact met NetOO.

Profielpagina Iris

David Berg

Samen met Iris heeft David NetOO opgericht. ‘Toen ik Iris ontmoette tijdens een congres in Eindhoven, eind 2001, was de stap snel gezet: tijdens de eerste bijeenkomst in februari 2002 met 13 geïnteresseerden maakte NetOO een vliegende start. Ik word heel blij als ik zie hoe deze club zich over de jaren ontwikkelt!'

David is nog steeds actief lid van de vereniging. Een van de recente initiatieven waar hij bij betrokken is geweest is het opzetten van Learningwave over ICT in het onderwijs.

Profielpagina van David