Vincent Francisca


Ik ben een doeltreffende generalist met een creatieve geest en beschik over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.  

 

FIODexact
Francisca Interim Onderwijskundige en Docent exacte vakken (FIOD-exact) biedt onderwijsverzorgende diensten aan.
We richten ons op de onderwijsbranche en werken binnen het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het bve-veld.
We bieden onderwijskundige ondersteuning (zie producten) en geven onderwijs in exacte vakken, voornamelijk natuurkunde.
We benaderen onderwijsinstellingen en bieden onze diensten aan. Op verzoek van de klant maken we een offerte. Na ondertekening van een contract gaan we volgens afspraak met het project aan de slag.

Profiel
Ik ben Vincent Francisca, docent natuurkunde, scheikunde en onderwijskundige. Vanaf 1992 ben ik als bevoegd docent werkzaam bij diverse instellingen in het onderwijsveld. Deze rugzak met ervaringen zet ik gecombineerd met actuele theoretische kennis en gezond verstand in ten bate van het onderwijs op mijn klantscholen.

Ik ben een generalist met een creatieve geest en beschik over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Mijn aandacht en competenties bestrijken grote delen van zowel beta-, gamma-, als alphawetenschappen. Ik ben in het bezit van een gezonde werklust en een groot doorzettingsvermogen. Afgestemd op de situatie ben ik goed in staat mee te denken en initiatieven te nemen bij het uitzetten van een strategie en uitvoering hiervan. Leiding geven, waar nodig, gaat mij goed af. Uitdagingen schuw ik niet. Daarbij hou ik de risico’s en onzekerheden goed in het oog.

Mijn handelen is in belangrijke mate gebaseerd op een klantgerichte instelling. Samenwerken in multidisciplinaire teams ligt mij goed. Hier put ik inspiratie en motivatie uit. Openheid, respect en eerlijkheid vind ik in de omgang van groot belang. Ik leg mijn oor graag te luisteren en neem mijn verantwoordelijkheid om waar nodig met gevoel voor verhoudingen, knopen door te hakken ten bate van de besluitvaardigheid. Ik houd van het leven en treed het dan ook vrolijk en met een positieve instelling tegemoet.

Produkten/diensten
FIOD-exact maakt continuiteit en vernieuwing bij het verzorgen van onderwijs op scholen mogelijk.
Voorbeeld projecten:
• tijdelijke vervanging van zieke docent
• begeleiding van nieuwe docenten
• (video) intervisie opstarten en begeleiden bij een team docenten Opbouwen van mentoraat
• Formuleren van leerlijnen
• Inrichting en structurering van Elo’s (het definieren en vaststellen van leereenheden, het plannen van contacturen)

Verenigingen waarvan lid

NVON Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen, De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), ZZP-Werkplein, FNVzzp, Algemene onderwijsbond FNVAOB

Specialisaties

Toetsing - Evaluatie

- Coördinator examenontwikkeling en projectleider bij kenniscentrum voor technisch vakmanschap “Kenteq” - Lid van Constructie Groep Centraal Examen NASK Cito

Trainer - Coach

- Begeleiding van werkervaringsrefectie op de HU - Begeleiding van nieuwe docenten op scholen - Ruim 19 jaar docent/coach voor de vakken Natuur-, Schei- en Wiskunde

Beleid - Management

- Afstudeer richting O&M - Bestuursfuncties bekleed bij diverse organisaties

Werkervaring

- Zelfstandig werkend docent natuur- schei- en wiskunde met bedrijfsnaam Fiodexact werkzaam op diverse scholen van augustus 2010 tot en met heden.

- docent in de periode van augustus 2004 tot en met augustus 2010 bij Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs, locatie “Delta College, Gregorius College en Amadeus Lyceum” te Utrecht.

- docent onderwijskunde en didactiek in de periode van september 2006 tot en met december 2007 augustus bij de Hogeschool Utrecht.

- docent in de periode van augustus 1998 tot en met juni 2001 bij de Bestuurscommissie voortgezet onderwijs (BCVO) te Utrecht. Vanuit deze functie heb ik gewerkt bij de locaties:

• “Stedelijk Gymnasium” te Utrecht voor de vakken scheikun¬de en informatiekunde
• “Vader Rijn College” te Utrecht voor de vakken natuurkun¬de en elektrotechniek
• “Thorbecke College” te Utrecht voor het vak natuurkun¬de
• “Economisch College” te Maarssen voor het vak NASK
• “Grafisch Lyceum” te Utrecht voor het vak natuurkun¬de


- docent in de periode van augustus 1998 tot en met februari 2000 bij de Stichting voor voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag, locatie “Vlietland College” te Leiden

- docent op invalbasis in de periode van oktober 1997 tot en met april 1998 voor de vakken schei-, natuur- en wiskunde aan de 'Groot Goylant' te Hilversum

- docent op invalbasis in de periode oktober tot en met juni 1996/97 voor de vakken schei- en natuurkunde aan de 'Fontein Mavo' te Bussum.

- docent bij het project Huiswerkbegeleiding van de 'SIS' te Hilversum van 1992 tot 1996.

- docent bij het project Huiswerkbegeleiding van het 'Centrum Buitenlanders' te Hilversum van 1990 tot 1992.

- docent op invalbasis in de periode maart -juni 1992 voor het vak scheikunde aan het 'Ashram College' te Alphen aan den Rijn.

- coördinator examenontwikkeling en projectleider van juni 2001 tot en met juni 2003 bij kenniscentrum voor technisch vakmanschap “Kenteq”, voorheen VEV het kenniscentrum voor beroepsopleiding elektrotechniek en ICT.
De volgende aspecten zijn in deze functie aan de orde:
• Het (bege)leiden van ontwikkelprojecten met verschillende producten als uitkomst. (Theorie-, praktijk- en practicumexamens, werkboeken, projectplannen voor subsidie aanvragen, notities aan directie en management waaruit nieuw beleid kan ontkiemen, notities aan directe collega’s in het kader van knowledge management & sharing).
• Het samenwerken in multidisciplinaire teams.
• Het projectmatig werken. Hierbij is het bewaken van alle beheersmatige aspecten zoals tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie aan de orde.

Documenten / meer informatie

CV Kort