Marja E.C. de Wit

Marja de Wit
Stuur een e-mail
(0031)314- 620377
(0031)6- 52461787


Inspirerend, ondernemend, doorzetter, enthousiast en kwaliteitsbewust. 

 

Sinds 1996 werk ik als opleidings- en organisatieadviseur. De eerste zes jaar als management consultant bij KPMG Verandermanagement - groep Leren en Veranderen -. Daarna als zelfstandige onder de vlag van Eye for Change.

Vanuit Eye for Change inspireer en ondersteun ik organisaties bij het vormgeven van andere wijzen van werken. Leren en veranderen vormt daarbij de rode draad.

Mijn visie is dat veranderen in organisaties begint van binnenuit. Inzicht in gedrag en kwaliteiten vormt het vertrekpunt. Verbinding leggen tussen wat een individu wil en kan en de doelstellingen die een team en organisatie heeft. Kwaliteiten op elkaar afstemmen om energie te laten stromen en samen resultaat te behalen. Kortom werkplezier laten groeien!

Verenigingen waarvan lid

TOPOS; alumni vereniging voor afgestudeerde onderwijskundigen

Specialisaties

Advisering

Eye for Change werkt, afhankelijk van de vraag, aan adviestrajecten. Daarbij kunt u denken aan een inzet als adviseur, sparring partner binnen uw organisatie of het begeleiden van een professionaliseringstraject rond de invulling van adviseursrollen in een organisatie. Wanneer u Eye for Change als adviseur inzet, dan krijgt u handreikingen om gewenste veranderingen concreet vorm te geven.

Trainer - Coach

Trainingen die Eye for Change verzorgt hebben vaak een sterk interactief karakter. Om die reden wordt dan ook liever de term ‘workshop’ gebruikt. Mensen die aan een workshop deelnemen worden uitgedaagd, vanuit inzicht in eigen gedrag, nieuw gewenst werkgedrag vorm te geven en daarin zelf een actieve rol te vervullen. Eye for Change ondersteunt daarin vanuit een coachende/ begeleidende rol. Van spiegelen, reflecteren en soms confronteren, tot de inzet van ondersteunende instrumenten om gedrag objectief in kaart te brengen. Instrumenten waarvoor Eye for Change, is gecertificeerd zijn: Human Synergistics instrumenten voor organisatiecultuurmeting, teamsamenwerking en 360 graden feedback (individuele coaching) en de Myers Briggs Type Indicator (MBTI)voor teambegeleiding en coaching. Workshops die Eye for Change verzorgt zijn vaak onderdeel van een groter geheel waarbij naast training in de vorm van workshops tevens begeleiding en advies een rol speelt.

Competentiegerichte opleidingen

Eye for Change begeleidt zowel in het onderwijs als bij organisaties vanuit een afdeling Personeel en organisaties, om competentiegericht onderwijs en competentiegerichte opleidingen te ontwerpen of verder vorm te geven. Daarbij adviseert en begeleidt Eye for Change vaak groepen docenten, teamleiders of andere leidinggevenden. Door het gebruik van bepaalde raamwerken en modellen naast inspirerende werkvormen worden mensen uitgedaagd uit bestaande denkkaders te stappen en ruimte te maken voor nieuwe wegen. Het uiteindelijk doel is te komen tot concrete resultaten waarvoor betrokkenen een gemotiveerde bijdrage leveren.

Werkervaring

CCOE; CIMIC Centre of Excellence - 2009 -
Opleidingscentrum voor NATO militairen. Professionaliseringstraject voor CIMIC instructors begeleid (didactische vaardigheden en coaching)

Humanitas - 2009-
Coaching backoffice medewerkers
Training vrijwilligers mentoring project
Sparring partner districtsmanager mbt verandertraject
Schrijven management samenvatting voor grootschalig verandertraject VOC Tandem -landelijk project gericht op doorbreken sociaal isolement en eenzaamheid.

SSR - 2009-
Workshopbijdrage over Werkvormen en interventietechnieken tijdens een docentensymposium voor docenten SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging)


Hogeschool voor de Kunsten- 2008 -
Teamontwikkelingstraject gebaseerd op inzicht in elkaars kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen (kernkwaliteiten van Offman) en het inzichtelijk maken van gedragsstijlvoorkeuren met behulp van de MYers Briggs Type Indicator (MBTI).
Kernwoorden: trainen, begeleiden en adviseren.

Humanitas- 2008 -
Het begeleiden en adviseren van lokale besturen in district Oost van Humanitas.
Ontwikkelen van competentieprofielen voor lokale bestuurders.
Adviseren rond veranderkundige elementen bij de implementatie van een organisatieverandering gericht op urenverantwoording en ter hand nemen van eigen ondernemerschap door lokale besturen.
Kernwoorden: begeleiden en adviseren.Woonbedrijf Ieder1 - 2008 -
Het in nauwe samenwerking met Personeel en Organisatie, het MT en het middenmanagement ontwerpen en implementeren van een vernieuwd functionerings- en beoordelingssysteem.
Kernwoorden: Ontwerpen, adviseren en begeleiden.


Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen - 2008 -
Procesbegeleiding bij de totstandkoming van een aanzet tot visieontwikkeling van de WDH voor de komende jaren.
Kernwoorden: Procesbegeleiding.


Hogeschool Arnhem en Nijmegen - 2007 -
Het begeleiden van docenten bij het ontwerpen en ontwikkelen van competentiegerichte minors binnen de faculteit voor paramedische beroepen.
Kernwoorden: Ontwerpen, adviseren, groepsbegeleiding.


Politieacademie (2006 – 2007)
Doorlichting van de leergangen voor leiderschapsontwikkeling (OLL/ TLL) aan de faculteit Algemene Politiekunde van de Politieacademie in relatie tot de rol van leerprocesbegeleiders.
Kernwoorden: Advies, observatie, analyse, ontwerp.


Dienst van het Korps Landelijke Politie Diensten, KLPD - 2006 -
Leiderschapstraject ontworpen en uitgevoerd (Verandermanagement workshops) voor leidinggevenden op tactisch en operationeel niveau.
Kernwoorden: Trainen, adviseren, begeleiden, cultuurverandering, implementatie.


Multinational in de electronische dienstverlening - 2006/ 2007-
Workshops ‘Managing Change’ verzorgd voor de top 100 van leidinggevenden.
Kernwoorden: Trainen, adviseren, begeleiden, cultuurverandering, implementatie.


Groenhorst College (Aeresgroep) - 2006/ 2007-
Advies en begeleiding voor docenten en management inzake het ontwerpen van een nieuwe MBO studierichting ‘Styling & Design’.
Ontwikkelen onderwijsbeleidsplan rond de inhoud en implementatie van deze nieuwe opleiding.
Kernwoorden: Ontwerpen, adviseren, docentenbegeleiding.


Groenhorst College (Aeresgroep) (2006 – 2007)
Advies en begeleiding rond de invoering van competentiegericht onderwijs.
Ontwerpen en adviseren over het onderwijsvernieuwingsplan.
Kernwoorden: Ontwerpen, adviseren, sparring partner directie.

Zie voor overige projecten en klanten het overzicht 'portfolio totaal' op de website van Eye for Change: www.eyeforchange.nl

Publikaties en producten

VOMO; een multimediaal voorlichtingsprogramma over mobiliteit en opleidingen. Ontwikkeld in 1995 voor KPN Telecom. Telecom breed geïmplementeerd.

1996- 2001: KPMG interne publikaties over de rol van e-learning bij opleiden en ontwikkelen van mensen in organisaties.

Artikel eind 2000 in het blad Sigma voor Kwaliteitsmanagement met als titel:'Cultuur, de verborgen dimensie in Excellent Ondernemen'

Documenten / meer informatie