Patricia Antersijn - de Keulenaar

Stuur een e-mail
0172 506889
06 53327060


Ontwerpen of efficienter maken van trainingen en opleidingen. Afstemming opleidingsbeleid op organisatiedoelen middels systeemdenken. Analyse, advies, ontwerpen en / of geven van trainingen, coaching en Mediation. 

 

Na mijn afstuderen in december 1986 en 14 jaar werkervaring binnen de KLM, ben ik sinds 2000 zelfstandig ondernemer.

Mijn missie: 'Het stimuleren van zelfontwikkeling van mensen om sterker en gemotiveerder te functioneren teneinde nog meer succesvol te zijn'.
Kortom in mijn aanpak staat de vraag van de klant en/of het individu en zijn of haar mogelijkheden centraal.

Dit doe ik vanuit de volgende kernwaarden:
• Oprechtheid & integriteit.
• Hard werken en continue zelfverbetering.
• Praktijkgerichte innovatie.
• Stimuleren van initiatieven.
• Creativiteit.
• Respect voor het individu.

Verenigingen waarvan lid

NvVO, TOPOS, NETOO, EAAP

Specialisaties

Beleid - Management

Vanuit het systeemdenken adviseer ik het management over mogelijke knelpunten tussen strategisch beleid (lange termijn), organisatiedoelen (middel en korte termijn) en opleidingsbeleid die het effectief functioneren van medewerkers kunnen belemmeren. Afhankelijk van de uitkomsten en wensen van de klant geef ik ondersteuning in het verder ontwikkelen van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het leiden van projectteams om de geconstateerde knelpunten te verbeteren, het schrijven of aanscherpen van het opleidingsbeleid, het ontwerpen en / of geven van trainingen en workshops, het coachen van individuen.

Competentiegerichte opleidingen

Om een medewerker effectief te kunnen laten functioneren moet duidelijk zijn wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe, wanneer en waarop feedback wordt gegeven en wordt beoordeeld. De ervaring leert dat deze logische en ogenschijnlijk simpele constatering in de praktijk nogal eens heel lastig te realiseren is. Ik kan u adviseren en ondersteunen in het helder krijgen van de kerncompetenties die nodig zijn voor het realiseren van uw doelen, in het opzetten of verder aanscherpen van feedback mogelijkheden en beoordelingssysteem. Daarnaast kan ik u adviseren en ondersteunen in het verder aanscherpen van het competentiegerichte opleidingsbeleid en indien nodig trainingen of workshops verzorgen om uw mensen verder te bekwamen.

Trainer - Coach

Ik kan binnen uw organisatie trainingen verzorgen op het gebied van communicatie, samenwerken, leidinggeven, voeren van functioneringsgesprekken of feedbackgesprekken e.d. die afgestemd zijn uw wensen en behoeften. Wanneer u slechts een enkele medewerker zou willen trainen of behoefte heeft om verder te gaan dan daar waar een training ophoudt, is coaching een zeer goed alternatief. Coaching biedt de mogelijkheid om het leerproces direct te integreren met het dagelijks functioneren waardoor het veel meer afgestemd kan worden op de individuele behoefte van een trainee dan in een gebruikelijke training. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen de wensen en verschillende mogelijkheden besproken worden.

Werkervaring

Tijdens mijn loopbaan heb ik op de volgende gebieden ervaring opgebouwd:
* Projectmanagement
* Acquisitie van klanten voor opleidingsproducten
* Advisering
* Ontwerpen van trainingsproducten (manuals, video's, handleidingen, cursussen)
* Geven van trainingen
* Individuele begleidingen en coachen
Naast Onderwijskunde ben ik gespecialiseerd in Human Factors en Crew (Human) Resource Management binnen de luchtvaart.

Een uitgebreid CV kunt u opvragen via mijn e-mail adres. Of bekijk de website www.hca-art.nl

Organisatie

HCA training centre for HRD