Jackelien ter Burg

Foto Jackelien
Stuur een e-mail
0317 - 61 63 38
06 - 49 65 29 52
mijn LinkedIn profiel


Meer dan 10 jaar ervaring met toetsen en beoordelen, praktijkgericht 

 

Al sinds mijn studie houd ik me bezig met het maken van toetsen en alles wat daarbij komt kijken. De afgelopen jaren heb ik bewezen goed thuis te zijn op het gebied van bijvoorbeeld de ontwikkeling van toetsenbanken, het beoordelen van bestaande toetsen en de begeleiding bij de ontwikkeling van (competentiegerichte) beoordelingsinstrumenten.
Mijn kracht is het vertalen van de theorie naar de praktijk. Misschien niet een toets precies volgens de theorie, maar een toets die gegeven de situatie zo betrouwbaar en valide mogelijk is. Een toets dus, die voor u het best past en het prettigst werkt.

Verenigingen waarvan lid

Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE), Genootschap Onze Taal

Specialisaties

Toetsing - Evaluatie

Item- en toetsenbankontwikkeling, beoordelen van bestaande items en toetsen, onderwijskundige ondersteuning bij (competentiegerichte) beoordelingsinstrumenten

Werkervaring

Projecten op dit moment

• Voorzitter examencommissie Faculteit Dans en Theater, lid centrale examencommisie, onderwijskundig adviseur
ArtEZ hogeschool voor de kunsten

• Toetstechnische ondersteuning m.b.t. itembanken Verpleegtechnische handelingen
Alysis Zorggroep

• Onderwijskundig medewerker Examens
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

• Onderwijskundig adviseur Werkgroep Eind- en Toetstermen, Werkgroep Wft-Pensioenverzekering en Werkgroep Erkenning en toezicht
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD)

• Onderwijskundig adviseur Centraal instituut Horeca Examinering (CIHex)

Zie voor meer informatie hieronder bij Documenten / meer informatie.

Publikaties en producten

J. ter Burg, W.H.M. Emons, S.S.L. Mol, L.W.T. Schuwirth (2001) Bepaling van de referentiewaarde bij screenende kennistoetsen door het NHG met de methode van Angoff. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 20(1), 17-24.

J. ter Burg (2008) Gezien en gelezen: Schriftelijk tentamineren. Examens, 6(3), 30.

J. ter Burg (2011) Hoe spreek je de kandidaat aan? Examens, 8(2), 20.

Documenten / meer informatie

CV_J_ter_Burg_versie_februari_2013.doc