Bianca Geerts

Stuur een e-mail
0522-261287
06-24664387


projectmatig werken, gestructureerd, creatief, pragmatisch, flexibel. 

 

Ik ben een van de oprichters van Medemogelijk, een onderwijskundig bureau met Ria Zwart en Ineke Bosch.

Als onderwijskundig adviseur heb ik ervaring met alle aspecten die om de hoek komen kijken als een onderwijsvernieuwing wordt ingevoerd, met name in het HBO. Mijn activiteiten in dat traject zijn divers:
- Advisering van leidinggevenden en docenten
- Projectcoördinatie
- Ontwikkelen van opleidings- en toetsbeleid
- Begeleiden van evaluatie en accreditatietrajecten
- Ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten en (multimediale) opleidingsmaterialen

Haalbaar, studeerbaar, organiseerbaar en werkbaar zijn daarbij voor mij belangrijke uitgangspunten. Ik ben concreet, praktijkgericht, creatief en betrokken. In discussies probeer ik zoveel mogelijk terug te gaan naar de kern zonder daarbij het doel uit het oog te verliezen.

De essentie van onderwijs wordt voor mij weergegeven in de volgende vers van Toon Hermans (1984):

'Wat wil je worden, vroeg de juf,
't was in de derde klas
ik keek haar aan en wist het niet
'k dacht dat ik al iets was'.

Verenigingen waarvan lid

TOPOS, NetOO

Specialisaties

Competentiegerichte opleidingen

De projecten waar ik op dit moment een bijdrage aan lever zijn bijna allemaal gericht op het invoeren van competentiegericht (en vraaggestuurd) opleiden in het MBO en HBO. Mijn grootste uitdaging vind ik om er voor te waken dat vernieuwingen worden ingevoerd als doel op zich. Voor mij blijft altijd de vraag: draagt dit werkelijk bij aan de ontwikkeling van lerenden?

Advisering

Als onderwijskundige richt ik mij op het adviseren van management en leidinggevenden bij de invoering van onderwijsvernieuwing. Ik probeer ze daarbij zoveel mogelijk de doelgroep voor ogen te laten houden: de docent en student/lerende.

Projectmanagement

Ik haal veel voldoening uit het werken met mensen in een projectgerichte structuur. Ik ben doelgericht, zonder het proces uit het oog te verliezen en vind het plezierig met een team samen te werken aan een zo bruikbaar en haalbaar mogelijk resultaat.

Werkervaring

2002-heden
Zelfstandig onderwijskundige
Voor meer informatie, zie cv


1998-2002
Hogeschool Drenthe: Pabo Emmen, Pabo Meppel, Mens & Informatica.

1998-2000
Noordelijk Educatief Samenwerkingsverband (samenwerking Hogeschool Drenthe, Hanzehogeschool Groningen, Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).

Publikaties en producten

Geerts, B. (2000). Media-education in teacher-education. In search of powerful learning environments for teacher education. Oulu, Conference Proceedings 2000.

Organisatie

B. Geerts, Onderwijskundig Advies & Ontwikkeling

Medemogelijk

Documenten / meer informatie