Tineke Kleene

Stuur een e-mail
071 5220846
06 44666687
Skype: tinekekleene
mijn LinkedIn profiel


analytisch, klantgericht, betrouwbaar, creatief, accuraat, sociaal, redactioneel vaardig, gestructureerd 

 

Ik ben in 1989 afgestudeerd bij de vakgroep Instructietechnologie van Toegepaste Onderwijskunde en werk sinds 1995 als zelfstandig onderwijskundige voor verschillende organisaties. Ik heb voornamelijk gewerkt voor niet-commerciële organisaties in het beroepsonderwijs, zowel in het BVE-veld als in het HBO. Sinds de invoering van het accreditatiestelsel heb ik mij steeds meer gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Aanvankelijk heb ik vooral te maken gehad met externe kwaliteitzorg, maar tegenwoordig houd ik me voornamelijk bezig met het ondersteunen van opleidingen in het hoger onderwijs bij de voorbereiding op een accreditatie. Daarbij kan het gaan om een bestaande opleiding of in een nieuwe opleiding. In het laatste geval denk ik ook graag mee bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding. De ontwikkeling van de nieuwe opleiding en het schrijven van de aanvraag voor een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) lopen in zo'n geval parallel. Het ondersteunen van de voorbereiding op een accreditatie omvat altijd meer dan het schrijven van een goede aanvraag. Vaak moeten er nog allerlei dingen worden uitgwerkt, ontwikkeld, etc. Ook organiseer ik vaak proefaudits om de medewerkers te trainen in het voeren van een gesprek met een auditcommissie. Juist deze veelzijdigheid van het werk en het feit dat ik echt een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van opleidingen spreekt me erg aan.

Ik ben onder andere in te zetten voor:
- Voorbereiden van visitaties
- organiseren van proefvisitatie
- Schrijven van zelfevaluatierapporten/ management reviews
- Curriculumontwikkeling
- etc.

Verenigingen waarvan lid

Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs, ToPos, NetOO, EHON, NNK

Specialisaties

Advisering

Adviseren over alles wat te maken heeft met de accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs, zowel in het nieuwe als in het huidige accreditatiestelsel

Toetsing - Evaluatie

Uitvoeren van evaluatieonderzoek Beoordeling van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs/ Accreditatie van opleidingen

Trainer - Coach

Geven van presentaties over accreditatie van opleidingen in hoger onderwijs, begeleiden van opleidingen bij voorbereiding op accreditatie, organiseren van proefvisitaties (audits)

Werkervaring

1995 - heden: als zelfstandige ik gewerkt voor de volgende opdrachtgevers:
- Hogeschool Artesis Antwerpen
- Hogeschool Utrecht (HU)
- Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
- NCOI
- Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA)
- Gerrit Rietveld Academie
- Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA)
- Hogeschool van Amsterdam (HvA)
- Hogeschool Rotterdam (HR)
- ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
- ROC Zadkine (via FLOAT)
- Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
- Netherlands Quality Agency, NQA
- HBO-raad
- COLO, de vereniging van Kenniscentra
- Stichting Hout & Meubel, SH&M
- Bouwradius (nu Fundeon)
- SVS (nu Savantis)
- Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw, SBW (nu Fundeon)
- Stichting Opleiding Metaal, SOM (nu Kenteq)
- Intechnium (SOM, VEV en Intechnium zijn inmiddels opgegaan in Kenteq)
- Informatica Opleidings Centrum Leiden
- NS (via FLOAT opleidingspartners)

Aandachtsgebieden tot nu toe:
- Kwaliteitsbeoordeling in het hoger onderwijs
- Visitatie, accreditatie in het hoger onderwijs
- Evaluatieonderzoek
- Internationale diplomawaardering
- Internationale transparantie van kwalificaties en opleidingssystemen
- Ontwikkeling kwalificatiestructuren
- Beroepscompetentieprofielen en kwalificatieprofielen

Publikaties en producten

Ik heb onder andere gewerkt aan:
- Als panelsecretaris bijwonen van visitaties in het HBO en schrijven van visitatierapporten
- Als interim hoofd van de afdeling Kwaliteitszorg en Onderwijsontwikkeling (KtweeO) van ArtEZ een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg binnen de hogeschool.
- Brancheformats* van een groot aantal landen voor verschillende branches (o.a. SH&M, SVS, SBW, Bouwradius)
- Landenformats** van een aantal landen (COLO)
- Internationaal vergelijkingsonderzoek op het gebied van beroeponderwijs
- Onderwijskundige beoordeling van lesmateriaal
- Schrijven van beleidsstukken
- Samen met buitenlandse organisaties ontwikkelen van een database op het gebied van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de bouw
- Ontwikkeling van eindtermendocumenten voor BOL/BBL opleidingen
- Ontwikkeling van kwalificatieprofielen
- Uitvoeren van evaluatieonderzoek


* In een brancheformat staat beschreven welke diploma's er in een land in een bepaald vakgebied (dat van het betreffende LOB) worden verstrekt en wordt een vergelijking gemaakt van 3 specifieke diploma's of certificaten met de Nederlandse kwalificatiestructuur.

**In een landenformat staat de opleidingsstructuur van een land beschreven. Daarnaast wordt een globale vergelijking gemaakt met de Nederlandse kwalificatiestructuur.

Organisatie

Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Kleene Onderwijskundige Ondersteuning

Documenten / meer informatie

Curriculum Vitae januari 2010

Bijlage bij Curricum Vitae januari 2010