Ineke Bosch


Ik sta voor u klaar om u op een enthousiaste wijze te begeleiden bij het ontwerpen en ontwikkelen van uw onderwijs.  

 

Ik ben sinds 1997 als zelfstandige werkzaam in en voor het onderwijs, VO, (V)MBO en HBO. Ik vind het steeds weer een uitdaging om een opleidingstraject zo vorm te geven dat het leerproces van deelnemers op gang komt en het opleidingstraject aansluit bij hun huidige of toekomstige praktijk..

Ik begeleid op enthousiaste en betrokken wijze betrokkenen bij het vernieuwen en veranderen van het onderwijs. Ik stimuleer mensen tot het maken van bewuste keuzes tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces en neem daarnaast ook actief deel aan het uitwerken van ideeën. Daarbij ligt mijn kracht in het maken van een praktische vertaalslag van de theorie en de ontwikkelingen in het onderwijs voor de betrokkenen.

Sinds 2009 ben ik BCL Expert van het BCL Instituut.
Als BCL Expert gebruik ik de nieuwste inzichten in het brein en leren bij het ontwikkelen van leertrajecten en het geven van onderwijskundig advies. Ik geef workshops op het terrein van breinleren, mindset en feedback en begeleid ik docenten bij het integreren van deze kennis en vaardigheden in hun werk.

Verenigingen waarvan lid

NOV2 en NVE

Specialisaties

Competentiegerichte opleidingen

Ik begeleid betrokkenen in het beroepsonderwijs bij het (her)ontwerpen en ontwikkelen van de opleiding. En richt me met name op het MBO. Daarbij is voor mij de belangrijkste vraag: Hoe geven we het onderwijs vorm, zodat de lerende zijn competenties optimaal kan ontwikkelen?

Toetsing - Evaluatie

Het beoordelen van de competentie-ontwikkeling van de lerende is een essentieel onderdeel van het onderwijs. Ik begeleid mensen in het maken van bewuste keuzes over de wijze waarop ze de formatieve en summatieve beoordeling willen inrichten. Daarnaast heb ik ervaring in het samen met inhoudsdeskundigen ontwerpen en ontwikkelen van verschillende beoordelingsinstrumenten.

Ontwikkeling materialen

Ik heb een brede ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van verschillende soorten opleidingsmaterialen. Momenteel ontwerp en ontwikkel ik samen met inhoudsdeskundigen integrale opdrachten voor verschillende beroepsopleidingen.

Werkervaring

2005 - heden Competentienet
1997- heden WeGeBe OpleidingsOntwikkeling

Enkele opdrachtgevers zijn:
* ROC de Leijgraaf, Oss
* ROCvA, Amsterdam
* Vitaliscollege, Breda
* Cluster Mode, mode-opleidingen
* Noorderpoort College, Groningen
* Groenhorst College, Barneveld en Velp
* Flecto, Zaltbommel
* Colo, Zoetermeer

Van 1990- 1997 heb ik gewerkt als onderwijskundige bij het Kenniscentrum Handel.

Organisatie

WeGeBe OpleidingsOntwikkeling

Medemogelijk

Documenten / meer informatie

Curriculum vitae