Marlies Wannet-van den Ende

Stuur een e-mail
0348-553551
06-43261291
Skype: marlies.wannet


klantgericht, mensgericht, projectmatig werker, gestructureerd en nauwgezet, enthousiast en nieuwsgierig 

 

In 1994 voltooide ik mijn studieToegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Ik heb ruim 12 jaar werkervaring in operationele en projectmatige posities en rollen in de zakelijke dienstverlening en het beroepsonderwijs: Ruim 8 jaar werkte ik als opleidingsmanager en HRD-adviseur bij een organisatie-adviesbureau.
Sinds 2006 werk ik als zelfstandig ondernemer op het gebied van Human Resource Development, training en coaching. Ik ben gecertificeerd voor het competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven powered bij SHL, daranaast heb ik in 2006 een opleiding intuitieve ontwikkeling afgerond. Momenteel volg ik een opleiding tot Davis counselor waarmee ik kinderen en volwassen kan begeleiden bij leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie).

Verenigingen waarvan lid

ToPos, netOO, Vereniging van Davis Counselors

Specialisaties

Advisering

Als adviseur op het gebied van Human Resource Development (HRD) adviseer en ondersteun ik het management van organistaties bij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van de medewerkers. Dat kan zijn het nieuw opzetten van een opleidings- of trainingsprogramma of het vernieuwen van het bestaande programma. Ook de implementatie van het opleidingsprogramma en het opzetten en aansturen van de back-office opleidingen behoren tot mijn expertise. Als onderwijskundige coach ik leidinggevenden en medewerkers bij het opstellen van ontwikkelingsplannen voor een afdeling of individu en onderzoek ik samen met medewerkers hun loopbaanmogelijkheden (binnen of buiten de organisatie). Dit kan een onderdeel zijn van een organisatiebreed ontwikkeltraject of een developmentcenter. Ook bied ik persoonlijke coachingstrajecten.

Projectmanagement

Als projectleider richt ik mij op onderwijskundige projecten. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het opzetten van een ontwikkelprogramma voor talenten, een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers of een developmentcenter voor managers. Voor ieder project is het van wezenlijk belang om in samenwerking met mensen uit de organisatie het doel te realiseren. Het is voor mij dan ook steeds de uitdaging om vanuit de diversiteit aan specifieke ervaring en deskundigheid van de projectmedewerkers te komen tot een gedragen resultaat. Pas dan is er een succesvol resultaat. Ik ben gewend te werken in een complexe omgeving op het raakvlak tussen HRM en HRD. Ik ben inzetbaar als interim bij onderwijskundige projecten.

Competentiegerichte opleidingen

Als HRD-adviseur adviseer ik organisaties in de zakelijke dienstverlening en het beroepsonderwijs over de mogelijkheden van competentiegericht opleiden binnen de eigen context. Daarnaast ontwikkel ik producten op het gebied van competentieontwikkeling, waaronder kwalificatiedossiers voor het MBO.

Werkervaring

2011-heden: Hogeschool Arnhem Nijmegen, Faculteit Econmie en Management. Begeleiden en verbeteren onderwijs- en examenprocessen tbv de verantwoording examinering.
2009-2010 Rijkswaterstaat: Interim sr.onderwijskundige.Coordinatie, invoering en doorontwikkeling Talentprogramma binnen de leerlijn management. Aanbesteding van nieuwe trainingen.
2007-heden: Calibris Contract. Projectleider kwaliteitsborging branche-opleidingen,/ -ontwikkeling competentieprofiel en opleidingsprofiel werkcoach/- inplementeren coachpool voor werkbegeleiders en praktijkopleiders. Ontwikkelen training voor beoordelaars en assessorenen ontwikkelaar/ - opleiding voor psychgeriatrisch verpleegkundige /-opleidingsmateriaal Woonhulp.
2007-2009: Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging: diverse onderwijskundige projecten: mbo en hbo, EVC-trajecten
2006-heden: Calibris en Aequor: ontwikkelen kwalificatiedossiers
2006-heden: diverse opleidingen ontwikkeld
1998-2006: KPMG Consulting/ Atos Consulting: Manager professional development/ HRD adviseur/Arbocoördinator
1994-1998: Onderwijscentrum Toerisme&Reizen: beleidsmedewerker opleiding en ontwikkeling
1993-1994: Nederlandse Spoorwegen: inkopen van opleidingen.
Meer informatie is te vinden op de website: www.growconsult.nl

Publikaties en producten

Diverse produkten waaronder trainingen, workshops, 3-daagse introductie voor nieuwe medewerkers, competentieprofielen, curriculumontwerp voor organisatie-adviseurs, trainingsbrochure, boekje ter ondersteuning van competentiegericht opleiden.

Organisatie

GrowConsult

Documenten / meer informatie