Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Het Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs is een netwerk van zeven zelfstandige onderwijskundigen. Het netwerk is er voor al uw vragen en projecten rond kwaliteitszorg in het hoger onderwijs (zowel hbo als wo). Onze opdrachtgevers bevinden zich zowel aan de beoordelende kant (NVAO en evaluatiebureaus) als aan de kant van de opleidingen. Samen kunnen wij meer dan vijftien (bekostigde en onbekostigde) hogescholen en universiteiten in Nederland tot onze opdrachtgevers rekenen. Binnen het kwaliteitsnet zorgen wij dat onze kennis up-to-date blijft en regelen wij de onderlinge back-up. Hierdoor krijgt u altijd ondersteuning op maat.

Wat kan het Kwaliteitsnet Hoger Onderwijsvoor u betekenen?

We kunnen u helpen een antwoord te vinden op onder andere de volgende vragen:

Hoe haal ik meer waarde uit het accreditatieproces?
Hoe los ik de extra werkdruk rond de voorbereiding op de visitatie op?
Hoe bereid ik de docenten, studenten en het werkveld voor op de visitatie?
Hoe weet ik of mijn opleiding of instelling accreditatiewaardig is?
Welk bewijsmateriaal heb ik nodig voor een visitatie?
In hoeverre is de toetsing in het onderwijsprogramma adequaat?
Voldoen de eindkwalificaties van mijn opleiding aan de eisen van NVAO?

Wij bieden onder andere de volgende diensten:

Adviseren:

Leiden van een accreditatietraject van één of meerdere opleidingen
Begeleiden van een opleiding of instelling bij het schrijven van een kritische zelfreflectie of Toets Nieuwe Opleiding.
Organiseren van een proefvisitatie
Onderwijskundig ondersteunen en ontwikkelen van opleidingen.

Beoordelen:

Optreden als secretaris, onderwijskundige panellid of als voorzitter bij een visitatietraject
Organiseren van uw visitatietraject

Personen

Tineke Kleene

Titia Buising

Linda van der Grijspaarde

Branches waarin werkzaam

HBO