Peppel & Partners; onderwijskundige advisering

logo Peppel & Partners

Stuur e-mail

Postbus 6065
7511 AJ Enschede
Tel 053 - 4782470
Postbus 6065
7503 GB Enschede
http://www.peppel.nl

 

Voortdurende aandacht voor ontwikkeling van competenties is nodig om uw organisatiedoelstellingen te bereiken.

Peppel & Partners ondersteunt organisaties bij het efficiënt en systematisch ontwikkelen en onderhouden van competenties van medewerkers.

P&P werkt vanuit een gedegen wetenschappelijk inzicht en biedt praktijkgerichte en toepasbare oplossingen die in uw organisatie passen.

De activiteiten van P&P zijn onder andere:
• het vaststellen van het opleidingenbeleid en de opzet van opleidingsplannen
• het projectmanagement van opleidingstrajecten
• het ontwerp van opleidingstrajecten
• de ontwikkeling van opleidingsmateriaal (o.a. competentiegericht en zelfsturend, multimedia)
• het vernieuwen van bestaande opleidingen
• opleidingsevaluatie
• de opzet van competentie – en opleidingsprofielen
• het geven van trainingen (o.a. communicatieve-, sociale-, didactische vaardigheden)

Personen

Tanya B. Peppel

Branches waarin werkzaam

overheid, bank- en verzekeringswezen, onderwijs, detailhandel, industrie

Rechtsvorm

...