B. Geerts, Onderwijskundig Advies & Ontwikkeling

Stuur e-mail

Boerkist 10
7943 LA Meppel
Tel 06-24664387

 

'Je gaat niet naar school om steeds te ervaren dat iets niet lukt, je gaat naar school om te ervaren dat het wel lukt'

Duale leertrajecten, vraagsturing, competentiegericht onderwijs, ICT, e-learning: boeiende onderwijskundige veranderingen om als organisatie mee aan de slag te gaan.

De implementatie van zo’n vernieuwing of verandering roept echter veel vragen op. Hoe maak je de vertaalslag van algemene principes naar uw specifieke praktijksituatie? Wat zijn de consequenties voor uw doelgroep en medewerkers?
Maar bovenal: is deze vernieuwing het antwoord op uw probleem c.q. vraag?

Ik bied ondersteuning bij het maken van keuzes en het uitwerken van ideeën en plannen voor vernieuwingen ten behoeve van onderwijskundige doelen.
Daarvoor kan ik diverse activiteiten uitvoeren:
- Analyseren van huidige en gewenste situatie;
- Projectcoördinatie en -begeleiding;
- Schrijven van projectplannen, subsidieaanvragen en opleidingsbeleid;
- Ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten en (multimediale) opleidingsmaterialen;
- Opzetten en uitvoeren van trainingen, onderzoek en rapportages.

Personen

Bianca Geerts

Rechtsvorm

eenmanszaak/freelance