André Groenewoud

Eerst denken - dan doen!

Profielfoto
Mijn verhaal

Ik zou mijzelf een pragmatisch onderwijskundige willen noemen: Ik hecht sterk aan het vinden van een haalbare oplossing voor een onderwijskundig probleem.

Dit betekent niet dat ik zo maar wat doe: een analyse van relevante theorie en modellen is altijd mijn vertrekpunt. Maar randvoorwaarden als tijd, geld, beschikbare mensen en techniek zijn uiteindelijk toch doorslaggevend bij het ontwerpen van een oplossing. Klanten hebben niets aan een oplossing die niet bij hun budget, planning, organisatie of infrastructuur past.

Ik geloof sterk in iteratieve ontwerpprocessen: door snel met voorbeelden en prototypes te komen wordt het denken beter gericht en ontstaan uiteindelijk de beste oplossingen. Blijven steken in papieren exercities is geen optie: ga aan de slag en sta open voor commentaar. Houd hierbij steeds je doel en randvoorwaarden voor ogen.

Een project is pas geslaagd als de oplossing ook daadwerkelijk gebruikt wordt. De eindgebruiker moet daarom al vroeg betrokken worden en moet op verschillende momenten zijn mening kunnen geven. Door verschillende evaluatiemomenten te organiseren en het resultaat hiervan te verwerken, wordt de eindoplossing steeds beter.

Door steeds opnieuw de gekozen oplossing kritisch te bekijken en aan te passen waar dat nodig is, ontstaat uiteindelijk een resultaat waar de klant mee geholpen is.

Mijn slogan is niet voor niets: Eerst denken, dan doen!

Naam André Groenewoud
Organisatie OIDICT
Specialisaties Advisering, Beleid en management, E-learning en ICT, Games en simulaties, Ontwikkeling materialen, Projectmanagement
0317616338 of 0648848724
[email protected]
Mijn portfolio

Voorbeelden van OIDICT projecten:

ADMS-OTTO
Onderzoek naar de competenties van manschappen Brandweer die in aanmerking komen voor training in Virtual Reality. Resultaat van dit onderzoek is een werkend prototype van een straalpijp die in combinatie met bewegingssensoren het mogelijk maakt om in het virtueel oefensysteem ADMS branden te blussen.

Hogeschool Utrecht: Ontwerp en ontwikkeling ELO Deeltijd IVK
Ontwerp en ontwikkeling ELO in SharePoint voor de opleiding Deeltijd Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht.

Hogeschool Utrecht: Sens-it-iv e-learning
Uitvoeren van het een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van e-learning als disseminatieinstrument voor het Europese Sens-it-iv project. Vervolgens het ontwerp en de ontwikkeling van een e-learningomgeving (Moodle) met daarin inhoudelijke modules.

NIFV: Ondersteunen bij diverse onderwijskundige ICT projecten

  • Ontwerp platform voor onderwijsinhouden
  • Ontwikkelen ICT in onderwijs beleid
  • Ontwikkelen business case e-learning

NIFV: Landelijk Protocol Levensreddend Handelen voor de Brandweer
Voor de bijscholing van brandweermensen rondom het LPHB is in opdracht van het NIFV een aantal ondersteunende producten ontwikkeld:

  • Een informatiebrochure
  • Verschillende Oefendraaiboeken
  • Een DVD met ondersteunend videomateriaal

Politieacademie: Ontwikkeling flexibele materialen
Het ontwikkelen van o.a. webcolleges en opdrachten in BlackBoard om de studenten van de School voor Hogere Politiekunde flexibilteit te geven in de manier waarop de lesstof bestudeerd en toegepast wordt.

Politieacademie: Procesverbetering PKN
Het project ‘Procesverbetering PKN’ richtte zich op het verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van het het beheerproces van PolitieKennisNet. Hierbij werden zowel de organisatie, het primaire proces en de gebruikte techniek verbeterd en aangepast.

Politieacademie: Programmamanager Politie Kennis Net a.i.
Als programmamanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe PolitieKennisNet. Het PolitieKennisNet is een op SharePoint gebaseerd kennismanagement systeem.

Politieacademie: Awareness Europol
In opdracht van de Politieacademie het ontwerpen en ontwikkelen van een e-learningmodule over Europol.

Mijn organisaties

OIDICT

http://www.oidict.nl

Magnolialaan 23

6866GC Heelsum

0317-616338

KvK-nummer: 09173090