Bianca Geerts

Profielfoto
Mijn verhaal

Wat wil je worden, vroeg de juf,
‘t was in de derde klas
ik keek haar aan en wist het niet
‘k dacht dat ik al iets was.
Toon Hermans

De potentie van leerlingen, docenten en de organisatie zijn voor mij uitgangspunt bij het begeleiden van scholen die zich willen ontwikkelen. Ik ondersteun in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen bij onderwijsvernieuwing of -verandering. Mijn gecombineerde Pabo-Toegepaste Onderwijskunde achtergrond maakt dat ik op alle niveaus in een organisatie weet wat er speelt en daarin gesprekspartner kan zijn.

In mijn werk ben ik resultaatgericht, analytisch, pragmatisch en betrokken, met de nodige portie creativiteit en humor. Mijn ervaring ligt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (middelbaar en hoger) beroepsonderwijs.

Naam Bianca Geerts
Organisatie Medemogelijk
Specialisaties Toetsing, Training en coaching, Ontwerp opleidingen
0624664387
[email protected]
Mijn portfolio

Actuele opdrachten

Deltion en Isala Zwolle
Onderwijskundig projectleider excellentietraject Ziekenhuisfarmacie

Hogeschool Windesheim
Onderwijskundig adviseur eigen leerroutes

Teelen
Trainer opleiding Toetsexpert Voortgezet onderwijs

NHL Stenden
Onderwijskundige begeleiding DBE Life Science

Artez Hogeschool voor de kunsten
Adviseren en begeleiden bij curriculumvernieuwing opleiding Docent Theater (nieuwe competentieset, nieuw didactisch model, andere wijze van beoordelen).
Begeleiden accreditatie.

Lid visitatiepanel
Als werkvelddeskundige zitting in visitatiepanel ten behoeve van accreditatie Kenniscentrum Bewegen & Educatie Windesheim.

Opdrachtgevers o.a. Windeheim, NHL Stenden, Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, ArtEZ Hogeschool, Teelen, IFV, Deltion College, Somacollege, Drenthe College, Carolus Clusius College, MBO Amersfoort.

Zie voor een uitgebreider overzicht het portfolio van Medemogelijk

Mijn organisaties

Medemogelijk

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle

06-24664387
[email protected]

 

 

Nederlandse Vereniging voor Examens

www.nve.nl