Bianca Geerts

Profielfoto
Mijn verhaal

Wat wil je worden, vroeg de juf,
‘t was in de derde klas
ik keek haar aan en wist het niet
‘k dacht dat ik al iets was.
Toon Hermans

De potentie van leerlingen, docenten en de organisatie zijn voor mij uitgangspunt bij het begeleiden van scholen die zich willen of moeten ontwikkelen. Ik ondersteun in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen bij onderwijsvernieuwing of -verandering. Dat kan over beleid of curriculumontwerp gaan, als over didactiek of het gebruik van ICT. Mijn gecombineerde Pabo-Toegepaste Onderwijskunde achtergrond maakt dat ik op alle niveaus in een organisatie weet wat er speelt en daarin gesprekspartner kan zijn.

In mijn werk ben ik resultaatgericht, analytisch, pragmatisch en betrokken, met de nodige portie creativiteit en humor. Mijn ervaring ligt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (middelbaar en hoger) beroepsonderwijs.

Naam Bianca Geerts
Organisatie Medemogelijk
Specialisaties Advisering, Competentiegerichte opleidingen, E-learning en ICT, Ontwikkeling materialen, Toetsing, Training en coaching, Ontwerp opleidingen
0624664387
[email protected]
Mijn portfolio

Actuele opdrachten

Artez Hogeschool voor de kunsten
Adviseren en begeleiden bij curriculumvernieuwing opleiding Docent Theater (nieuwe competentieset, nieuw didactisch model, andere wijze van beoordelen).

Lid visitatiepanel
Als werkvelddeskundige zitting in visitatiepanel ten behoeve van accreditatie Kenniscentrum Bewegen & Educatie Windesheim.

Doorbraakproject onderwijs en ICT (Min EZ, OC&W, PO-raad, VO-raad, Kennisnet)
Als senior onderwijskundig adviseur in de programmalijn Keten verbinden van werkveld (PO en VO) enerzijds en aanbieders van leermiddelen anderzijds om gepersonaliseerd leren met ICT versneld vorm te geven.

Carolus Clusius College Zwolle
Begeleiden invoering gepersonaliseerd onderwijs
Begeleiden invoering International Middle Years Curriculum.
Adviseren visitatie Tweetalig onderwijs.
Schrijven schoolondersteuningsprofiel in kader van passend onderwijs.
Schrijven Schoolveiligheidsplan en Handboek CCC.

Opdrachtgevers o.a. Somacollege, DrentheCollege, Deltion, ArtEZ Hogeschool, De Baak, Carolus Clusius College, MBO Amersfoort.

Zie voor een uitgebreider overzicht het portfolio van Medemogelijk of mijn cv 2019

Mijn organisaties

Medemogelijk

Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle

06-24664387
[email protected]

 

 

Nederlandse Vereniging voor Examens

www.nve.nl