Cokky Schoof

Profielfoto
Mijn verhaal

Vaktechnische achtergrond. Praktisch ingesteld, gestructureerd en enthousiast.

In te huren voor ontwikkelen, redigeren en adviseren.

Producten: o.a. opleidingsprogramma, lesstof, e-learning en toetsen voor met name vmbo en mbo.

Doelgroep: bedrijven, scholen, opleidingsinstituten.

Naam Cokky Schoof
Organisatie Schoof Onderwijskundige Diensten
Specialisaties Ontwikkeling materialen
0182534556
[email protected]
Mijn portfolio

KIWA

 • Als inhoudsauditor beoordeel ik of de kwaliteit van mbo-examens voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van het ministerie van onderwijs.
 • Uitvoeren van audits bij rijscholen voor Certificering Opleider Transport & Logistiek.

 

Stichting Examenservice MEI

 • Ontwikkeling van praktijkexamens (Proeve van bekwaamheid) op basis van kwalificatiedossiers.
 • Lid Regiegroep, voor het uitzetten van de grote lijnen.
 • Plannen en coördineren van werkzaamheden van het ontwikkelteam.
 • Begeleiding van werkgroepen bestaande uit mensen uit onderwijs en bedrijfsleven.
 • Begeleiding en inwerken van andere ontwikkelaars.
 • Workshops/presentaties geven op informatiebijeenkomsten.
 • Schrijven handleiding voor het ontwikkelen van examenproducten.

Doelgroep: vooral mbo-opleidingen in Metaal-, Elektro-, en Installatiebranche.

 

Future Learning B.V.
Ontwikkeling e-learningmodule in LCMS ILIAS (cursusarchitectuur en scripts)

 

Vaste dienstverbanden:

Savantis
Functie: Onderwijskundige
Periode: 2005 – 2013
Werkzaamheden:

 • Ontwikkeling van (digitale) leermiddelen, toetsen en uitvoering van projectleiding;
 • Secretariaat van commissies die toetsen vaststellen;
 • Begeleiding van werkgroepen;
 • Adviseur bij de ontwikkeling van landelijke vmbo-examens i.s.m. Cito en College voor Examinering;
 • Organisatie van docentendagen.

Ontwikkelde producten:
Beroepscompetentieprofielen; kwalificatiedossiers; competentiegericht (digitaal) lesmateriaal; naslagwerken; competentiegerichte examens en toetsmatrijzen.

 

Bouwradius
Functie: Coördinator
Periode 1997 – 2005

Werkzaamheden:

 • Ontwikkeling van leermiddelen, toetsen en uitvoering van projectleiding;
 • Begeleiding van werkgroepen;
 • Deelname in stuurgroep;
 • Organisatie en uitvoering van bijeenkomsten t.b.v. implementatie van producten;
 • Controle onderwijs- en examenregelingen;
 • Adviseren van roc's.

Ontwikkelde producten:
Beroepscompetentieprofielen; kwalificatiedossiers; examens; servicedocumenten, toetsmatrijzen; opzetten van examinering voor 43 ROC's voor de Middenkaderopleiding Bouwkunde.

Mijn organisaties

Schoof Onderwijskundige Diensten

Zuiderwerf 32

2804 ML Gouda

Telefoon: 0182-53 45 56

Mobiel: 06-12 43 52 81

Mail: [email protected]