Harry Molkenboer

Valide en betrouwbare toetsscores realiseren? Advies, training, ontwikkeling en audits.

Profielfoto
Mijn verhaal

Toetsen is geen doel op zich, maar een middel voor leren en om bekwaamheden te bevestigen. Vanuit deze visie ondersteun ik organisaties op het gebied van toetsing.

Op basis van toetsresultaten doen we vaak een uitspraak over slagen of zakken. Maar hoe zeker zijn we of die uitspraak juist is. Zakt de gezakte terecht? En slaagt de geslaagde terecht? Vaak weten we het niet. We kunnen er wel veel aan doen om de kans daarop zo groot mogelijk te maken.

Ik deel graag mijn kennis en ervaring in boeken en whitepapers. Ik ben initiatiefnemer en medeauteur van het boek 'Toetsontwikkeling in de praktijk. Hoe maak ik goede vragen en toetsen? (2004). Toen ik voor mijzelf begon in 2014 heb ik als eerste het boek 'Toetsen volgens de toetscyclus - Deel 1' (2015) geschreven. Momenteel is deel 2 in ontwikkeling.

Ik verdiep mij graag goed in een probleem en in de context ervan. Vandaaruit probeer ik tot een praktische, passende en haalbare oplossing te komen, die ik vaak samen met de opdrachtgever uitwerk tot het gewenste concept of product. Ik werk zelfstandig en neem iniatieven die bijdragen aan het resultaat van de opdracht. Op een uurtje meer wordt niet gelet, wel op een kwalitatief resultaat.

Naam Harry Molkenboer
Organisatie Bureau voor Toetsen & Beoordelen
Specialisaties Advisering, Toetsing, Training en coaching
06 53 67 47 03
[email protected]
Mijn portfolio

Vanaf 1984 tot 2014 heb ik mij bij Teelen Kennismanagement beziggehouden met advisering gericht op en de ontwikkeling van leerconcepten, leermiddelen, trainingen en toetsing. In 2014 ben ik gestart met Bureau voor Toetsen & Beoordelen en heb ik mij geheel gespecialiseerd in toetsing. Opdrachten die ik tot nu toe als zelfstandig ondernemer heb uitgevoerd betreffen het volgende:

  • Taxeren van de waarde van 44 cursusboeken met totaal bijna 11.000 pagina’s en een itembank met ruim 6.000 vragen.
  • Ontwikkelen van een diplomastelsel met een onderbouwing op basis van taxonomiecodes, waarmee verschillende modules ten opzichte van elkaar kunnen worden gewogen.
  • Ontwikkelen van een curriculum en een toetsprogramma voor een nieuwe opleiding bestaande uit zes modules voor ruim 3.000 deelnemers en uitvoeren van de projectleiding over de ontwikkeling ervan (en mede zelf ontwikkelen). Het curriculum bestaat uit trainingen op basis van e-learning, klassikale trainingen en klassikale vaardigheidstrainingen. Het toetsprogramma bestaat uit examens op basis van toetsen met gesloten vragen, open vragen, opdrachten en vaardigheidsexamens. Projectomvang € 750.000,00 met een doorlooptijd van anderhalf jaar.
  • Verzorgen van het inhoudelijke en  toetstechnische deel van enekele aanbestedingstrajecten voor de uitvoering van BKE/SKE voor hogescholen (samen met enkele onderwijs-/toetstdeskundigen van de hogeschool).
  • Verzorgen van verschillende training voor hogescholen gericht op de verhoging van de toetsbekwaamheid van docenten.
  • Uitvoeren van assessments voor BKE-certificering.
  • Adviseren van een examencommissie van een hogeschool.
  • Permanent lid van een examencommissie van een private examenorganisatie.
Mijn organisaties

Bureau voor Toetsen & Beoordelen
Pitruslaan 11, 7534 JB, Enschede
06 53 67 47 03

Lid van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens)

Lid van de Redactie van EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk

Student aan de Masteropleiding Toetsdeskundige