Jannie Takkebos

Leren stopt nooit!

Profielfoto
Mijn verhaal

Mijn naam is Jannie Takkebos. Ik ben bedrijfskundige en, samen met twee andere partners, eigenaar van het bedrijf JANZ Kennis & Advies. Wij zijn een adviesorganisatie met kennis van (ontwikkelingen op) de arbeidsmarkt en leren is onze specialiteit. Wij adviseren en ondersteunen individuele bedrijven maar ook brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden en fondsen die leren in de breedste zin van het woord in het bedrijf (van hun sector) willen implementeren, aandacht willen besteden aan duurzame inzetbaarheid en willen uitblinken in goed werkgeverschap. Onze trajecten omvatten vaak ook het ontwerp van (blended) leerroutes en bijbehorende materialen. Eén van onze takken van sport is dan ook het inrichten van leertrajecten met de daarbij behorende (online) opleidingsmaterialen en examens.

Mijn roots liggen in zowel het onderwijs als bedrijfsleven. In de afgelopen 10 jaar ben ik altijd actief geweest op het snijvlak van arbeidsmarkt, onderwijs en overheid. Ik heb hierin altijd twee typen functies vervuld, enerzijds heb ik als projectcoördinator projecten voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven gecoördineerd. Anderzijds heb ik als procesmanager bovengenoemde partijen begeleid in trajecten die gaan over de kwaliteit en de invulling van het onderwijs.  Mijn kennis van de regelgeving binnen overheid en onderwijs is uitgebreid evenals mijn kennis van de (ontwikkelingen op de) arbeidsmarkt.

Ik houd van leren. Mijn uitdaging is om dit in een andere setting dan de meest gebruikelijke te creëren. Structureel leren in bedrijven zal van groot belang worden om op de verwachte toekomstige ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Met name in sectoren waar ‘met de handen wordt gewerkt’. Bedrijven zullen goed moeten kijken naar hun aantrekkelijkheid als werkgever en hoe zij werknemers aan hun bedrijf kunnen binden. Dit vraagt, in tegenstelling tot het verleden, een andere manier van kijken naar personeel en aanverwante onderwerpen.

 

Naam Jannie Takkebos
Organisatie JANZ Kennis & Advies
Specialisaties Advisering, Beleid en management, Projectmanagement, Verandermanagement
06-13546996
[email protected]
Mijn portfolio

Een greep uit onze opdrachten, waarvan een deel momenteel loopt:

  • Ontwikkeling van een groene academie voor de groenvoorzieningstak bij een SW-bedrijf. Aanleiding was verminderde instroom, niet voldoende vakmanschap in het bedrijf, ongewenste uitstroom, kwaliteit werk minder, stress bij medewerkers etc. Wij hebben hier een volledige huisacademie ingericht en geïmplementeerd. Deze academie is gebaseerd op een samenwerking met een ROC voor het theoriedeel, waarbij het werkplekleren op het bedrijf (met inzet van eigen medewerkers) is ingericht. 
  • Ontwikkeling van certificering voor de brancheopleiding van de glastuinbouw.
  • Samenwerking met een O&O fonds waarbij wij de ontwikkeling van content voor het e-learningplatform verzorgen.
  • Uitvoering van trainingen op het gebied van de zogenoemde 'softe beroepsvaardigheden' in de loonwerksector.
  • Samenwerking met het O&O fonds voor de SW voor de implementatie van het praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring in de SW.
  • Samenwerking met 6 O&O-fondsen in de technische branche, waarbij wij individuele bedrijven ondersteunen om de leercultuur te versterken en leren op de werkplek in te richten.
Mijn organisaties

JANZ Kennis & Advies

Lisdodde 54

3907HG Veenendaal