Marleen Eek

Profielfoto
Mijn verhaal

Energieke opleidingsadviseur/onderwijskundige

Met veel energie en enthousiasme werk ik als onderwijskundig adviseur, projectleider, ontwikkelaar en coach/trainer voor uiteenlopende klanten. Mijn focus ligt op het te behalen resultaat, middels een actiegerichte en motiverende aanpak, waarbij de wensen en behoeften van de opdrachtgever centraal staan. Een goede samenwerking en relatie met mijn opdrachtgever vind ik daarbij essentieel. Mijn kracht is dat ik goed in staat ben om de kern van de problematiek te verduidelijken om vervolgens tot praktische en aansluitende onderwijskundige oplossingen te komen. Vervolgens ben ik in ontwikkelwerkzaamheden nauwgezet en creatief en kan ik zowel binnen bestaande kaders werken als meedenken over passende kaders.

Ik werk regelmatig samen in projectteams en vervul daarbij diverse rollen: projectleider/coördinator, maar ook “meewerkend voorvrouw”. Daarnaast kan ik goed zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Ik heb een ruime ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van opleidingen en leermiddelen, diverse onderwijskundige projecten en het trainen/coachen van mensen. Klanten typeren mij als een adviseur / onderwijskundige die met veel betrokkenheid, vrolijkheid en flexibiliteit, maar ook met structuur, gedrevenheid en resultaatgerichtheid de opdracht in goede samenwerking weet te voltooien. Ik denk daarbij in oplossingen en ben sterk mensgericht.

Opleidingsachtergrond
Naast mijn studie Toegepaste Onderwijskunde (1992-1997) heb ik een opleiding tot (gecertificeerd) coach afgerond (2007). Daarnaast heb ik mij op diverse onderwerpen verder geprofessionaliseerd, waaronder projectmanagement, E-learning/blended learning, begeleiding van onderwijsteams en diverse andere onderwijskundige thema’s.

 

Naam Marleen Eek
Organisatie MeeK
Specialisaties Advisering, Beleid en management, Competentiegerichte opleidingen, E-learning en ICT, Ontwikkeling materialen, Projectmanagement, Training en coaching, Ontwerp opleidingen, Kwaliteitszorg
06-18371807
[email protected]
Mijn portfolio

Hieronder leest u een korte samenvatting van mijn portfolio. Kijkt u voor mijn uitgebreide CV op LinkedIn.

Ontwikkelen leermethoden/leermaterialen/curricula

Projectleiding en onderwijskundig ontwikkelaar. Conceptontwikkeling nieuwe leermethodes, ontwerp en ontwikkeling van opleidingsplannen, methodieken en materialen. Aansturen en begeleiden van auteursteams/ontwikkelteams. Onderwijskundige redactie. Voor bedrijfsleven, kenniscentra, uitgeverijen, onderwijsveld. Ruime ervaring binnen competentiegerichte en E- en blended learning methoden.

Opleidingsadvies/Onderwijskundig advies

Opleidingskundige advisering, o.a. op het gebied van: onderwijsvernieuwing en curriculumherziening, implementatie en ontwerp van leermethoden, E- of blended learning,  kwaliteitsborging/accreditatie, competentiegericht leren.

Kwalificatiestructuur

Ondersteuning bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers en keuzedelen. Begeleiding/coaching en advisering van zowel onderwijsveld (docententeams en management) als beroepenveld (leerbedrijven/praktijkbegeleiders) en kenniscentra.

E-learning/blended learning

Projectleiding en advisering m.b.t. implementatie, conceptontwikkeling, ontwikkeling van methoden, processen en instrumenten voor het ontwerpen en ontwikkelen van praktijkgerichte E- of B-learning leermaterialen.

Coaching & training

Coaching aan zowel individuele klanten als (docenten/onderwijs-) teams. Docentenbegeleiding. Ontwikkelen en uitvoeren van diverse trainingen.

Klanten waarvoor ik o.a. heb gewerkt:
Bedrijfsleven: Agilis,  Calibris Contract, Kluwer, OVD, SBA/KNMP, VHN/InEen
Overheid: Belastingdienst Centrum voor Kennis en Communicatie
Kenniscentra: Calibris, VTL, Kenwerk, COLO Coördinatiepunt Kwalificaties MBO
MBO: ROC van Amsterdam, Albeda College, ROC Zadkine, ROC A12
HBO: Fontys Hogescholen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Inholland

Mijn organisaties

MeeK – Opleidingskundig advies/ontwikkeling,
projectmanagement, training & coaching