Marianne Kuijpers

Exploit the ability to bounce beyond

Profielfoto
Mijn verhaal

Na mijn studie Onderwijskunde aan de UvA werkte ik als projectmedewerker en later als projectleider bij een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (VTL). In die rol heb ik diverse projecten opgezet en aangestuurd op het gebied van (nieuwe) opleidingen, kwalificatiestructuur en beroepsonderwijs in de sector transport en logistiek. Een dynamische branche waarbij ik heb kennisgemaakt met het verbinden van bedrijfsleven en onderwijs.

Vervolgens ben ik gaan werken bij Arbeid Opleidingen Consult, een adviesbureau dat onderwijsadvies en onderzoek verricht op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarktvraagstukken, met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid als opdrachtgevers. Ik heb in diverse branches onderzoeken uitgevoerd op het gebied van arbeidsmarkt en beroepscompetentieprofielen, kenniscentra ondersteund bij het opzetten van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur en onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs ondersteund bij de invoering van competentiegericht leren. Daarnaast heb ik brancheorganisaties geadviseerd en begeleid bij het opzetten en uitvoeren van EVC-trajecten. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven speelde in deze trajecten een prominente rol. Bij dit bureau heb ik erg veel geleerd, niet alleen over het advieswerk en mezelf, maar ook hoe leuk het is om samen te werken in een enthousiast en zeer gedreven team.

Bij SENS Adviseurs heb ik mijn advieswerk vervolgd. Hier voerde ik projecten uit waarin de verbinding tussen strategie en onderwijsuitvoering centraal stonden. Als ‘strategische doener’ heb ik diverse projecten geleid en uitgevoerd op het gebied van onderwijsverbetering en -nieuwing. Vooral het doorvertalen van een onderwijsvisie in concrete leerplanontwikkeling stond hierbij centraal.

Sinds 2012 werk ik als zelfstandig adviseur & projectleider. In deze rol voer ik onderwijskundige werkzaamheden en projectleiderschap uit voor diverse opdrachtgevers, vooral in het MBO-veld. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven heeft hierbij altijd de aandacht. Kernactiviteiten zijn o.a. het begeleiden van onderwijsteams bij het (her)structureren en vernieuwen van onderwijsprogramma’s, het (her)ontwerpen van opleidingstrajecten en het verbinden van bedrijfsleven en onderwijsveld. In mijn werk combineer ik verschillende rollen, zoals die van programmamanager, projectleider, begeleider, ontwerper, ontwikkelaar en trainer.

Draagvlak, verbinden en werken vanuit (leer)behoefte vind ik belangrijke aspecten in het werk. Ik ben te typeren als gedreven, verbindend, betrokken, strategisch, pragmatisch en resultaatgericht.

 

Naam Marianne Kuijpers
Organisatie Marianne Kuijpers, Onderwijskundig advies & Projectleiding
Specialisaties Advisering, Beleid en management, Competentiegerichte opleidingen, Projectmanagement, Ontwerp opleidingen
06-46237183
[email protected]
Mijn portfolio

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

 • Opzetten en uitvoeren van arbeidsmarktonderzoeken
 • Ontwikkelen en herzien van kwalificatiedosssiers in het MBO
 • (Her)ontwerpen van diverse onderwijstrajecten in het MBO
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een leergang 'leerlijnen ontwerpen' voor docenten
 • Opzetten van een interne academie binnen een vakschool
 • Opzetten van een EVC-traject en trainen van assessoren binnen een brancheorganisatie
 • Coachen van een stafmedewerker Dienst Onderwijs van een ROC
 • Herzien van leerplannen, leermiddelen, toetsen en examens
 • Meedenken over de invoering van een digitale onderwijscatalogus volgens 4C/ID
 • Opstellen onderwijsvisie managementteam van een ROC
 • Programma-management van een nieuwe technische BOL opleiding

Opdrachtgevers:

 • Onderwijs: Grafisch Lyceum Utrecht, Nova College, Lentiz Onderwijgroep, ROC Eindhoven, ROC A12, Dunamare Onderwijgroepm ROC Midden Nederland, Edudelta, ROC ID College
 • Overheid/Kenniscentra: Agentschap NL, Senter Novem, VTL, SBW, KOC, Kenteq, Savantis, LOB HTV
 • Brancheorganisaties/Bedrijfsleven: O&O fonds ENb, Onderwijscentrum Binnenvaart, Tata Steel, Diakonessehuis, VLR, OTIB, Stichting LWT

Op dit moment werk ik voor Stichting Leer Werken in de Techniek als programmamanager aan het vernieuwen van het technische onderwijs bij het Nova College. Een prachtig voorbeeld van co-creatie tussen een onderwijsinstelling en ruim 20 technische bedrijven.
Daarnaast werk ik voor de Dutch Health Tec Academie aan de opzet van een nieuwe BOL opleiding in de schoentechniek.

Mijn organisaties

Marianne Kuijpers, Onderwijskundig advies & Projectleiding
Arkenpark Mur 11
3645 EH Vinkeveen
06-46237183