Tineke Kleene

Profielfoto
Mijn verhaal

Sinds 1995 heb ik mijn eigen onderwijskundig bureau en sinds 2002 werk ik vanuit mijn bureau in het hoger onderwijs. Namens NVAO heb ik als secretaris de visitatie van meer dan 40 nieuwe opleidingen meegemaakt en even zoveel beoordelingsrapporten geschreven, zowel in het Nederlands als in het Engels. Dit betrof wo- en hbo-opleidingen, bachelors en masters, Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen in Nederland en in Vlaanderen. Ook heb ik geparticipeerd in een aantal verificatiecommissies en ben ik secretaris geweest bij de instellingstoets van twee kunsthogescholen. Ik ben gecertificeerd als secretaris voor zowel opleidings- als instellingsbeoordelingen.

De laatste jaren heb ik me steeds meer toegelegd op de begeleiding van hbo-opleidingen bij de voorbereiding op een visitatie en het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen. Ik werk hierbij altijd nauw samen met docenten en management. Het is steeds weer een uitdaging om opleidingen te helpen om binnen de kaders van NVAO verantwoording af te leggen zonder daarbij de eigen visie en uitgangspunten uit het oog te verliezen.

Ik haal mijn energie vooral uit het feit dat ik in mijn werk een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. Ik heb gezien dat de accreditatie vaak een impuls geeft aan de kwaliteitsverbetering van een opleiding. Ook krijg ik steeds weer nieuwe inspiratie van het werken met telkens andere mensen in een telkens andere omgeving. Hierdoor blijf ik mezelf voortdurend ontwikkelen en blijf ik op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs.

Naam Tineke Kleene
Organisatie Kleene Onderwijskundige Ondersteuning
Specialisaties Advisering, Beleid en management, Competentiegerichte opleidingen, Ontwikkeling materialen, Projectmanagement, Toetsing, Training en coaching, Ontwerp opleidingen, Kwaliteitszorg
+31 6 44666687
[email protected]
Mijn portfolio

Opdrachtgevers

 • Aeres Hogeschool (herstructurering docentenopleidingen groene sector)
 • Hogeschool Utrecht (projectleider ontwikkeling nieuwe Master Interactie en Gedrag bij Maatschappelijke Transities)
 • Toneelacademie Maastricht (voorbereiding accreditatie)
 • LOI (extern lid examencommissie)
 • Hogeschool Utrecht (projectleider accreditatie van diverse opleidingen in de economische sector)
 • ArtEZ Institute of the Arts (schrijven kritische reflectie Toneelschool, ontwikkeling toetsbeleid)
 • Hogeschool Rotterdam (schrijven kritische reflectie Industrieel Product Ontwerpen)
 • Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) (secretaris bij toetsen nieuwe opleiding en instellingstoetsen)
 • Netherlands Quality Agency (NQA) (secretaris in visitatiecommissies)
 • Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) (interne audit lerarenopleidingen)
 • Gerrit Rietveld Academie/ Sandberg Instituut (ontwikkeling master interieurarchitectuur, interne audit van een masteropleiding)
 • Protestants Theologische Universiteit (PthU) (schrijven kritische reflecties van twee masteropleidingen, inter ne audit)
 • Centrum voor Nascholing (CNA) (ontwikkeling nieuwe opleiding)
 • Academie voor Wetgeving (coordinator opleidingen)
 • SAE Institute, Brussel (interne audit)
 • Hogeschool Artesis (nu AP), Antwerpen (voorbereiding opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde op accreditatie)
 • Hogeschool Leiden (voorbereiding Master Jeugdzorg op accreditatie)
 • Auditing Monitoring and Control (AMC) (interne audits bij Hogeschool Rotterdam)
 • Hogeschool van Amsterdam (voorbereiding lerarenopleidingen op accreditatie, schrijven kritische reflectie Amsterdam Fashion Institute, ontwikkeling nieuwe opleiding ergotherapie)
 • Avans Hogeschool (onderwijskundige ondersteuning van opleiding Academie voor Marketing en Business Management)
 • Nederlandse Academie voor Psychotherapie (kritische reflectie)
 • Christelijke Hogeschool Ede (voorbereiden van opleidingen MWD en MER op accreditatie)
Mijn organisaties

Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs: www.kwaliteitsnet-ho.nl

Netwerk Ondernemende Onderwijskundige (NetOO): www.netoo.nl