NetOO Nu

Op 9 januari 2024 volgden we de workshop “Ontwerpen met Generatieve AI” van Ennuonline, onder leiding van Joitske Hulsebosch. De workshop focuste op het gebruik van kunstmatige intelligentie, zoals GPT-modellen, bij het ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten. Het was een actieve workshop. Na een eerste uitleg hebben we in een spelvorm ervaringen uitgewisseld. Hoe sta je tegenover AI? Zie je vooral kansen of ook nadelen en gevaren? Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het maken van een goede prompt (vraag aan chatgpt), tools voor ontwerpen van leren en het maken van leercontent. Na de pauze gingen we in groepjes aan de slag met verschillende tools. Voor het maken van leercontent was de meeste belangstelling. Andere groepjes gingen aan de slag met het maken van een ontwerp en het toepassen van AI als werkvorm. Zo blijkt dat er een tool is om van een pdf een elearning te maken. Aan de hand van een pdf kan ook een chatbot ‘gevuld’ worden die vervolgens al je vragen beantwoordt. En met Chatgpt kun je proefpersonen; persona’s ontwikkelen die je vervolgens je onderwijs kunt laten evalueren. Hoe handig is dat? We bespraken voorbeelden, best practices en overwegingen.

Het belang van een goede prompt werd benadrukt, de belangrijkste tips:

  • Laat ChatGPT een rol aannemen: coach, medewerker, trainer, ontwikkelaar
  • De prompt moet helder en specifiek zijn
  • Balanceer tussen specifiek en beknopt: overbodige informatie kan leiden tot onduidelijke antwoorden
  • Geef aan in welke vorm je het antwoord wil: een tabel, max 300 woorden, 10 stappen etc.
  • Werk iteratief en/of laat je bevragen

Hoe zeer we ook onder de indruk waren van de capaciteiten van AI, een menselijke controle blijft onmisbaar. Conclusie is dat generatieve AI veel mogelijkheden biedt en in sommige gevallen veel tijdwinst kan opleveren. Op zijn minst zorgt het voor inspiratie, zoals bij het schrijven van dit stukje.

Vanessa Dorland