Over NetOO

NetOO is een netwerk van onderwijskundigen die

  • zelfstandig ondernemer zijn op het gebied van de onderwijskunde
  • of zich op het gebied van onderwijskunde ondernemend tonen.

Het grootste deel van de NetOO-leden heeft Toegepaste Onderwijskunde in Twente gestudeerd. Daar ligt dan ook de oorsprong van NetOO. Daarnaast heeft NetOO een kring van supporters die ook werkzaam zijn in het werkveld van ontwikkelen en opleiden en die NetOO een warm hart toedragen. 

Wat kan NetOO voor u betekenen?
Via NetOO kunt u contact zoeken met onderwijskundigen die op veel gebieden actief zijn zoals het ontwerpen van opleidingen, het ontwikkelen van opleidingsmaterialen, het inrichten en vormgeven van leeromgevingen, het verzorgen van trainingen en het leiden van projecten.
Deze activiteiten worden uitgevoerd voor verschillende organisaties, bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen.
U kunt NetOO-leden benaderen om de werkzaamheden zowel individueel als in teamverband uit te laten voeren.
Om alle leden in één keer te benaderen, kunt u een mail sturen aan [email protected]


Hoe is NetOO ontstaan?
De eerste ideeën over de oprichting dateren van januari 2002. David Berg en Iris van de Kamp namen het initiatief om NetOO te starten. In eerste instantie was NetOO een commissie van ToPoS, de toenmalige alumnivereniging van de studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. In mei 2002 vond de oprichtingsbijeenkomst van de commissie NetOO plaats. Sinds februari 2003 functioneert NetOO als zelfstandige vereniging. 

Onze visie

Wij staan voor:
delen = vermenigvuldigen.
Wij helpen het vakgebied van leren & opleiden en elkaar steeds een stap verder.

Onze kernwaarden zijn:

  • NetOO = ondernemend, door actief op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden binnen ons vakgebied.
  • NetOO = nieuwsgierig, door op de hoogte te zijn van elkaars
    kwaliteiten.
  • NetOO = creatief, door voor de klant het beste te willen.
  • NetOO = zelfstandig, door ieder in zijn zelfstandigheid te respecteren.
  • NetOO = verbondenheid, door tijd en energie te steken in ons netwerk.
  • NetOO = delend, door kennis en ervaring uit te wisselen, binnen en buiten NetOO.

NetOO Nu

NetOO 20 jaar: 7 vragen aan Chat-GPT over het creëren van een leefbare wereld
De laatste tijd hoor ik veel in het nieuws over Chat-GTP. Dit programma maakt gebruikt van kunstmatige ... Lees verder

NetOO 20 jaar: “Who the hell do we think we are?”
Lees verder

NetOO op expeditie: Deep Democracy - stop 5
Maandagmiddag 27 juni kwamen we fysiek bijeen in Eindhoven voor een tweede workshop van Lees verder

Lid worden

NetOO biedt mensen die zich verbonden voelen met de vereniging en haar identiteit de mogelijkheid om lid te worden.

U kunt lid worden van NetOO als u als zelfstandig ondernemer actief bent op het gebied van de onderwijskunde of wanneer u zich op het gebied van de onderwijskunde ondernemend toont. 

Voor het eerste jaar geldt een gereduceerd tarief van € 275,- . Daarna bedraagt de contributie € 375,- per jaar.

Op basis van de NetOO-statuten kan opzegging van het lidmaatschap alleen tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan [email protected].