Barbara Becker

Profielfoto
Mijn verhaal

OOK 

De woorden Opleiding, Ontwikkeling en Kwaliteit vormen de rode draad in mijn loopbaan. Met deze drie woorden ben ik in 2012 gestart als zelfstandig onderwijskundige onder de naam OOK.  Als zelfstandig onderwijskundige werk ik aan vernieuwing en kwaliteit van onderwijs en examinering. Soms in de rol van procesbegeleider, andere keren in de rol van kwaliteitsdeskundige of ontwikkelaar.

Samenwerking is altijd een belangrijk aspect in mijn werk, goede kwaliteit is immers altijd een gezamenlijk doel.

ExTrack

De afgelopen jaren ben ik al doende steeds meer op het pad van examinering beland.  Samenwerking en focus op examinering waren voor mij redenen om de krachten te bundelen met Vanessa Dorland en Debby Larink onder de naam ExTrack.

ExTrack is een erkend examenleverancier voor het mbo. We maken specifieke examens die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Voor de ontwikkeling en inhoudelijke kwaliteitsborging werken we samen met partners die inhoudsdeskundig zijn. Daarnaast geven we trainingen en advies over kwaliteitsborging van examenprocessen en exameninstrumenten.

Naam Barbara Becker
Organisatie OOK
Specialisaties Advisering, Ontwikkeling materialen, Toetsing, Ontwerp opleidingen, Kwaliteitszorg
0620070814
[email protected]
Mijn portfolio

Vanaf 2000 werk ik in het beroepsonderwijs als onderwijsadviseur, kwaliteitsdeskundige en beleidsmedewerker. Eerst bij kenniscentrum Aequor, later bij het Graafschap College. Sinds 2012 werk ik als zelfstandig onderwijskundige onder de naam OOK. Inmiddels ben ik met OOK actief voor verschillende organisaties.

  • Bij Certiforce vervul ik een rol als kwaliteitsdeskundige en lever ik een bijdrage aan diverse projecten, o.a. trajecten certificering en examenvalidering.
  • Voor Examenservice MEI heb ik als lid van het screenplatform examenproducten getoetst aan toetstechnische kwaliteitseisen.
  • Bij de taalschool (inburgering en educatie) van het Graafschap College heb ik als externe procesbegeleider de omslag naar een andere teamstructuur begeleid en bijgedragen aan kwaliteitsverbetering van de processen.
  • Eind 2019 heb ik voor SBB kwalificatiedossiers voor diverse keuzedelen ontwikkeld.  In 2016 heb ik voor de toetsingskamer van SBB keuzedelen en kwalificaties getoetst aan de hand van kwaliteitscriteria.
  • Voor de LOI heb ik o.a. kwaliteitsanalyses uitgevoerd voor een aantal zorgopleidingen en curricula ontwikkeld voor herziene kwalificaties.
  • Voor Noordhoff Uitgevers, Edu’Actief en Stichting BLEI heb ik onderwijsmateriaal ontwikkeld of gescreend en verbeterd.

 

  • Met ExTrack ontwikkelen we authentieke exameninstrumenten voor (cross-over) kwalificaties, keuzedelen, certificaten en instellingsexamens.  We bekijken samen met de klant als examenpartner wat een passende examenvorm, examenopdracht en beoordeling is,  dus vanuit de inhoud. Daarnaast adviseren en ondersteunen we klanten bij de kwaliteitsborging van examenprocessen en exameninstrumenten.

 

Mijn organisaties

OOK

  • De letters staan voor Opleiding, Ontwikkeling en Kwaliteit, woorden die de rode draad vormen in mijn loopbaan.
  • Misschien kan ik OOK wat voor u betekenen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen, analyseren en verbeteren van examens, onderwijsmateriaal of onderwijsprocessen.