Barbara Becker

Profielfoto
Mijn verhaal

OOK

De woorden Opleiding, Ontwikkeling en Kwaliteit vormen de rode draad in mijn loopbaan. Met deze drie woorden ben ik in 2012 gestart als zelfstandig onderwijskundige onder de naam OOK.  Als zelfstandig onderwijskundige werk ik aan vernieuwing en kwaliteit van onderwijs en examinering. Soms in de rol van procesbegeleider, andere keren in de rol van kwaliteitsdeskundige of ontwikkelaar.

Samenwerking is altijd een belangrijk aspect in mijn werk, goede kwaliteit is immers altijd een gezamenlijk doel.

ExTrack

Vanaf 2019 werk ik samen met Vanessa Dorland in een vof  ExTrack.  Bij ExTrack ligt de focus op het ontwikkelen van maatwerk examens, toetsen en leerontwerpen die passen bij de beroepspraktijk en het onderwijs.  Daarnaast kunnen opdrachtgevers ons inhuren om de kwaliteit van afsluiting/examinering en toetsen onder de loep te nemen en te verbeteren. Ons werk is in lijn met het kwaliteitskader voor afsluiting en ontwikkelingen in het beroepsonderwijs zoals Anders verantwoorden van het diplomabesluit en flexibilisering mbo.

Naam Barbara Becker
Organisatie OOK en ExTrack
Specialisaties Advisering, Ontwikkeling materialen, Toetsing, Ontwerp opleidingen, Kwaliteitszorg
0620070814
[email protected]
Mijn portfolio

Vanaf 2000 werk ik in het beroepsonderwijs als onderwijsadviseur, kwaliteitsdeskundige en beleidsmedewerker. Eerst bij kenniscentrum Aequor, later bij het Graafschap College. Vanaf 2012 als zelfstandig onderwijskundige.

OOK

  • Voor SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) werk ik aan de ontwikkeling en het onderhoud van kwalificatiedossiers, certificaten en keuzedelen. Hierbij komen de rollen van procesbegeleider en ontwikkelaar samen.
  • Bij Certiforce vervulde ik een rol als kwaliteitsdeskundige bij diverse projecten voor certificering en examenvalidering.
  • Voor Examenservice MEI heb ik als lid van het screenplatform examenproducten getoetst aan toetstechnische kwaliteitseisen.
  • Bij de taalschool (inburgering en educatie) van het Graafschap College heb ik als externe procesbegeleider de omslag naar een andere teamstructuur begeleid en bijgedragen aan kwaliteitsverbetering van de processen.
  • Voor de LOI heb ik o.a. kwaliteitsanalyses uitgevoerd voor een aantal zorgopleidingen en curricula ontwikkeld voor herziene kwalificaties.
  • Voor Noordhoff Uitgevers, Edu’Actief en Stichting BLEI heb ik onderwijsmateriaal ontwikkeld of gescreend en verbeterd.

ExTrack:

  • Voor een project van Flex MBO hebben we voor de doelgroep derde leerweg een flexibel instrument ontwikkeld voor afsluiting voor Logistiek medewerker en Logistiek teamleider.
  • Voor Exa.men ontwikkelen we maatwerk examens voor keuzedelen. De examens sluiten aan bij de leerprogramma's van Brainstud.
  • Als erkend examenleverancier (tot januari 2023) hebben we voor ROC van Tilburg en ROC van Twente maatwerk examens ontwikkeld.
  • Voor onder andere MEMO hebben we de kwaliteit van examinering getoetst en verbeterd.
Mijn organisaties

OOK

ExTrack