Barbara Ponsteen

Doen wat werkt!

Profielfoto
Mijn verhaal

Onderwijskundige oplossingen

Ik geloof dat het antwoord op vragen vaak in jezelf te vinden is. Dat geldt voor personen, maar ook voor bedrijven. In organisaties is vaak een groot potentieel aan denkkracht en oplossingen beschikbaar. Je hoeft het alleen maar te vinden. Dat geldt ook voor onderwijskundige vraagstukken. Ik zoek graag mee om oplossingen daarvoor te vinden.

Ontwikkeling van leertrajecten

Als onderwijskundige ontwikkel ik graag leertrajecten en bedenk ik oplossingen waarbij ik gebruik maak de aanwezige kennis en bronnen in de organisatie. Zo heb ik in een organisatie voor ouderenzorg het train de trainer concept geïntroduceerd. Ik heb experts gezocht binnen de organisatie en hen opgeleid tot trainer. Nu scholen zij collega’s in de woonzorgcentra en verpleeghuizen. Zo wordt de eigen kennis binnen de organisatie benut en gedeeld om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verhogen. Een duurzame oplossing.

Aan de slag

Ik houd van actie, lekker hard werken maar zoek in opdrachten ook naar de vraag achter de vraag. Wat wil de opdrachtgever precies en wat wil hij daar mee bereiken? Weten de medewerkers dit en kunnen zij zich hierin vinden? Mijn ervaring is dat als je de waarom-vraag kunt beantwoorden, en je je hierin kunt vinden, dat dan haast als vanzelf de oplossing zich aandient. Dan ontvouwt zich het hoe en wat. En ik vind het heerlijk om daar aan mee te mogen werken, vragen te stellen, structuur aan te brengen en de mouwen op te stropen en in actie te komen. Vanuit inspiratie naar transpiratie!

Naam Barbara Ponsteen
Organisatie GoForIQ en drieS
Specialisaties Advisering, Competentiegerichte opleidingen, Ontwikkeling materialen, Toetsing, Training en coaching, Ontwerp opleidingen
0610906279
[email protected]
Mijn portfolio

Als onderwijskundige met praktische insteek ben ik actief in diverse branches en voor diverse doelgroepen:

Onderwijs

Ontwikkeling leermaterialen voor het middelbaar beroepsonderwijs, begeleiden docententeams bij de invoering van competentiegericht onderwijs, ontwikkeling van competentiegerichte kwalificatiedossiers voor het mbo, herzien van onderwijseenheden in het hbo, begeleiden van teams bij de ontwikkeling van onderwijs, ontwikkeling toetssystematiek en toetsmaterialen.
ROC van Amsterdam, ID College, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ECABO, Aequor, Innovam, Stichting Vakopleiding Horeca, VTL, Fundeon, GOC, Savantis

Zorg

Ontwikkeling van bij- en nascholingsmodules voor tandartsen en optometristen, ontwikkeling van nieuwe methoden voor het delen van kennis en het borgen van bekwaamheid van medewerkers in de ouderenzorg, bevorderen van de transfer van leren in de ouderenzorg, verzorgen van workshops, ontwikkelen van lesmaterialen, beleidsadvies.
Beweging 3.0, De Wever, KNMT, OVN

Bedrijfsleven

Begeleiden van onderwijskundige projecten, ontwikkelen van e-learningmodules, verzorgen van trainingen en workshops, vormgeven van opleidingstrajecten, ontwikkelen van opleidingsmaterialen, coachen van trainers.
Bouwmaat NL, IDEA, NIVM, Edin, SBK, AUV Dierenartsencoöperatie

Mijn organisaties

GoForIQ, innovative quality

drieS, coöperatie van onderwijskundigen