Marieke Bolk

Waarderen Verbinden Leren

Profielfoto
Mijn verhaal

Freelance onderwijskundige en wereldreiziger

Ik ben Marieke Bolk: Freelance onderwijskundige en wereldreiziger. Mijn roots liggen in de Achterhoek en de ‘boerenslimheid’ die ik daar heb meekregen neem ik mee in mijn werk. Ik benader ik mijn opdrachten nuchter, denk logisch na en vertrouw op mijn eigen waarneming en gezond verstand. Ondertussen heb ik meer gezien dan de Achterhoek, want ik hou van reizen. De vele vlieguren zorgen voor een behoorlijke helicopterview en deze kan ik goed inzetten bij mijn klussen.

De basis voor mijn kennis en werkwijze is gelegd bij de Universiteit Twente. Tijdens mijn studie Toegepaste onderwijskunde heb ik geleerd met een ‘ingenieursaanpak’ onderwijskundige theorieën en modellen direct in de praktijk toe te passen en te toetsen. Bij deze ondernemende universiteit is ook de ondernemer in mij wakker geschud.

In 2008 ben ik met MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies (MBOOA) gestart. Ik richt me op het optimaliseren van leerprocessen en –producten in onderwijsinstellingen, de zorgsector en andere non-profit organisaties.

Pionier en verbindingsofficier

Ik ben sterk in werksituaties waarbij gepionierd en gestructureerd moet worden. Ik voer dan ook, vaak als projectleider, verschillende vernieuwingsprojecten uit in uiteenlopende (non-profit) organisaties. Ik werk graag in situaties waar onderwijs en werkpraktijk elkaar ontmoeten. Met mijn pragmatische aanpak probeer ik het leren in organisaties praktisch te maken. Daarbij vind ik het essentieel om aan te sluiten bij de taal en cultuur van de doelgroep, of het nu een kok, docent, militair of arts is. Door de diversiteit aan opdrachten heb ik kennis van en ervaring met verschillende niveaus van het beroepsonderwijs (van mbo t/m post-wo). In mijn opdrachten kijk ik altijd met een brede blik. Ik vind het mijn missie om te zorgen voor verbinding en kruisbestuiving. Zo wordt er gewaardeerd wat er al is en geleerd van elkaar.

Klanten waarderen mij om mijn analytisch vermogen, verbindingskracht, enthousiasme, humor en no-nonsense instelling.

Naam Marieke Bolk
Organisatie MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies
Specialisaties Advisering, Beleid en management, Competentiegerichte opleidingen, Ontwikkeling materialen, Projectmanagement, Ontwerp opleidingen, Verandermanagement
0650592669
[email protected]
Mijn portfolio

Een greep uit enkele van mijn projecten:

Zorg- en medisch beroeps-/onderwijsveld:

 • Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen. Voor: Federatie van Medisch Specialisten, http://www.specialistenopleidingopmaat.nl/
 • Ontwikkeling Strategisch Opleidingsplan. Voor: Medisch Centrum Leeuwarden
 • Implementatie Patiëntveiligheid in medisch en verpleegkundig onderwijs en opleiding, voor VMS Veiligheidsprogramma, www.ikwerkveiligindezorg.nl.
 • Ontwikkeling Teach the teacher voor opleiders specialisten ouderengeneeskunde. Voor: Stichting Samenwerkende Opleidingen Oudergeneeskunde Nederland (SOON)
 • Onderzoek kwaliteit & Samenhang en structuur verpleegkundige opleidingen. Voor: VieCuri MC
 • Actualisering beroepsprofiel Complementair therapeut natuurlijke geneeswijzen. Voor: NWP
 • Ontwikkelen en adviseren strategisch opleidingsbeleid. Voor: VieCuri Medisch Centrum Noord Limburg
 • Interim onderwijskundige projectleiding en advisering. Voor: Brancheorganisatie tandartsen (NMT)

HBO:

 • Ondersteuning heraccreditatie hbo-opleiding Farmaceutisch Consulent. Voor: Saxion Next
 • Ontwikkeling Beroeps- en opleidingsprofiel Complementary and Alternative Medicine (CAM). Voor: Saxion Next

MBO:

 • Duits in het mbo. Voor: samenwerkende ROC’s in de Ler(n)ende Euregio
 • Herontwikkeling kwalificatiedossier. Voor: VTL (transport en logisiek) en Kenwerk (Horeca/toerisme)
 • Landelijke projectleiding Stagesamenwerking Doktersassistent. Voor: Calibris, Kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport
Mijn organisaties

MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies (MBOOA)

Zilvermos 3

3994 LB  Houten

[email protected]

 

http://www.mbooa.nl