Sebo Boerma

In de verbinding zit de vrijheid.

Profielfoto
Mijn verhaal

Informeel leren & Innovatie

Samen met mijn collega’s van .bos Ontwikkeling in Organisatie maak ik in co-creatie met de opdrachtgever spannende, prikkelende en actieve benaderingen om de organisatie bewegelijk, ontwikkelingsgericht en vitaal te houden of te maken. Daarbij kijken we altijd naar de organisatie in het grotere geheel van het netwerk van klanten, financierders, regelgevers en partners. Door naar netwerken te kijken kijk je naar de verbinding.

Onderstroom in organisaties

In een organisatie kun je twee stromen onderscheiden, de bovenstroom, dat wat zichtbaar is en tastbaar en de onderstroom, dat wat bepalend is, voelbaar, maar minder snel zichtbaar. Ik ben met name geïnteresseerd in die onderstroom, het informele circuit. Want daar zitten de hefbomen voor verandering, daar liggen vaste patronen en gewoontes, en door dat zichtbaar te maken dienen zich oplossingen aan voor de toekomst.

Organisatieleren

Mijn inspiratie vind ik bij mensen als Thijs Homan, Otto Scharmer, Peter Senge, Maarten de Laat, Robert Quinn en Ineke Delies. Mensen die kijken naar wat mensen verbindt, waar betekenisgeving plaatsvindt, hoe we kennis uitwisselen en hoe we leren en innoveren met elkaar. Ik merk in mijn werk dat leren op zich geen aantrekkelijk doel voor mensen is, maar het uitvinden van oplossingen vaak wel. Hoe meer ik met verandertrajecten bezig ben, hoe meer ik het zoek in juist de ontmoeting op de inhoud. Wat willen we met elkaar beantwoorden? En wat is ieders persoonlijke verbinding met het vraagstuk? Door ons zelf te verhouden tot een gezamenlijk vraagstuk gaan we ook op zoek naar mogelijke antwoorden en is weerstand ineens een ander perspectief, waardoor het geen tegenkracht meer is.

Informeel leren

Informeel leren heeft mijn grote aandacht. Niet in de formele trainingstrajecten, maar in het informele leren we tenslotte het meeste. Dus als we als organisatie ons willen ontwikkelen is het verstandig daarvoor het meeste aandacht te besteden aan het informele leren. Daar waar we onze dagelijkse routines wat bijstellen, vaak ongemerkt geven we met elkaar de verandering vorm. De kracht zit hem erin de context te veranderen waarin mensen werken, kleine aanpassingen, waardoor zij anders gaan werken. En dat kan iedereen op elke plek doen, zolang je het maar in verbinding doet.

Naam Sebo Boerma
Organisatie .bos Ontwikkeling in Organisatie
Specialisaties Advisering, Beleid en management, Projectmanagement, Training en coaching, Verandermanagement, Interimmanagement
0641516572
[email protected]
Mijn portfolio

Gezondheidszorg instellingen, Ministeries, Inspectiediensten, Onderwijsinstellingen voor primair onderwijs en MBO

Bij deze organisaties verschillende trajecten en interventies ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van de vertaling van visie en missie naar gewenste houding en gedrag voor de eigen organisatie. Het betrof en betreft het begeleiden van leidinggevenden en medewerkers in deze organisaties, zowel van het niveau van de bestuurders, directeuren en afdelingshoofden, als uitvoerend personeel. Concrete werkzaamheden zijn:

 • large scale interventies voor de hele organisatie
 • teamcoachingssessies voor MT’s
 • coachen leidinggevenden
 • strategiesessies met bestuur & MT’s
 • trainingen rondom begeleiden veranderingsprocessen
 • onorthodoxe interventies

Specifieke thema’s die in deze trajecten aan bod kwamen zijn:

 • werken in de keten van organisaties
 • ondernemende adviseurs
 • lerende organisatie
 • vormgeving strategie en meerjarenbeleid
 • dienend leiderschap
 • Het Nieuwe Inspecteren

Ministeries & Woningcorporaties

Ontwikkelen en uitvoeren van leiderschapstrajecten voor  leidinggevenden met daarin aandacht voor leidinggeven aan professionals, leiderschapsstijlen, managamentvaardigheden en werken in systemen van organisaties. Onderdeel van de leiderschapstrajecten zijn steevast intervisie begeleiden, 360 graden feedback gesprekken voeren en individuele coachingsgesprekken.

Kenniscentrum voor het beroepsonderwijs

Ontwikkelaar en uitvoerder traject voor rolverandering van adviseurs in de gezondheidszorg in het kader van een cultuurveranderingstraject binnen de organisatie. De verandering had tot doel een stevigere positie in de regio in te nemen als adviseurs, gericht op de verbetering van het leerklimaat in instellingen.

 

Mijn organisaties

.bos Ontwikkeling in Organisatie

Deze tijd vraagt van organisaties hun bewegelijkheid te vergroten, hun grenzen op te rekken en ontstane dilemma’s te verzoenen. .bos werkt samen met de klant aan het resultaat en verbindt mensen, waardoor verandering werkt. We passen onze expertise over leren en veranderen toe op het netwerk en/of de organisatie voor het realiseren van hun ambities.

Bewust maken van onbewuste patronen, systemisch kijken naar de organisatie, zoeken naar duurzame hefbomen zijn krachtige instrumenten die we inzetten om ontwikkeling als individu en organisatie te stimuleren. We combineren zicht op het totaal met actie op de werkvloer. We benutten het verandervermogen van ieder individu.

De tien professionals van .bos Ontwikkeling in Organisatie werken vanuit de kernwaarden beweging, samenwerken, ambacht, passie, focus, en puur.