NetOO Nu

Een NetOObijeenkomt voor en door NetOO-ers!

19 maart kwamen 15 NetOO-ers online samen om het te hebben over Programmatisch toetsen; een benadering waarbij op verschillende momenten in de opleiding naar de ontwikkeling van de student in zijn geheel (holistisch) in relatie tot de eindkwalificatie wordt gekeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mix van verschillende datapunten, bijvoorbeeld de score op toetsen, peer-evaluaties, beoordelingen van praktijkbegeleiders en reflectieverslagen. Deze datapunten hebben in eerste instantie tot doel de student feedback te geven en de dialoog tussen student en docent te faciliteren: wat gaat al goed, wat kan nog beter?

 

Zwaarwegendere beslissingen, zoals overgang naar een volgend jaar en uiteindelijk wel of geen diploma worden op meerdere datapunten tegelijk gebaseerd om zo een betrouwbaardere beslissing over de student te kunnen nemen. Omdat de student de onderliggende beoordelingen al kent, is de beslissing die genomen wordt als het goed is geen verrassing meer.

Bron: https://lerenvantoetsen.nl/programmatisch-toetsen  

 

Jackelien ter Burg is onze bijeenkomst gestart met uitleg over haar opdracht bij de Politieacademie, gevolgd door Tineke Kleene over haar opdracht bij de Toneelacademie Maastricht. Beiden geven veel praktische voorbeelden.

In het tweede deel van deze NetOO bijeenkomst gingen we in twee groepen uiteen. In de groepen gingen we aan de hand van vragen aan de slag met een casus uit de praktijk van enkele andere NetOO-ers. Je kon kiezen uit een casus bij een HBO Master Kunstopleiding door Marieke Kaldenbach of voor een casus over een derde leerweg project voor de opleiding Logistiek (mbo) door Barbara Becker en Vanessa Dorland.

Een mooie eindconclusie was dat we beoordelen en toetsen niet als iets negatiefs moeten zien: als je feedback centraal stelt, gaat het vooral om de ontwikkeling van de student. Studenten mogen fouten maken zonder dat ze daar direct op worden afgerekend. Door de feedback te gebruiken, kan de student zichzelf ontwikkelen en uiteindelijk aan alle criteria van de opleiding voldoen.

Beoordelen is ook een mogelijkheid jezelf een spiegel voor te houden en kijken waar je staat in je ontwikkeling. Je kunt in de feedback die je krijgt bevestigd worden in wat je al wel kan en meer inzicht verkrijgen in wat je nog te leren hebt. Daarnaast biedt Programmatisch toetsen ook mogelijkheden voor flexibele leerprogramma’s.

Deze bijeenkomst was voor vele NetOO-ers een mooie eerste kennismaking met Programmatisch Toetsen en leverde waardevolle inzichten op omtrent leren van toetsen: “assessment for learning” in plaats van “assessment of learning”.

Wederom een mooi voorbeeld van hoe wij als NetOO-ers van elkaar kunnen leren.

Meer informatie over Programmatisch toetsen:

https://www.vernieuwenderwijs.nl/programmatisch-toetsen-waarom-wat-en-hoe/

https://lerenvantoetsen.nl/programmatisch-toetsen/

https://www.ceesvandervleuten.com/