NetOO Nu

Thelma Stobbelaar, Ineke Bosch, Margreet ter Horst en Annemarieke Broenink van de leerexpeditiegroep Motiveren, formatief toetsen en leren hebben op maandag 26 november Innova bezocht, een school van het Stedelijk Lyceum in Enschede. Innova verzorgt eigentijds onderwijs voor leerlingen VMBO, mavo en onderbouw havo en zet in op gepersonaliseerd leren. Innova maakt voor de onderbouw gebruik van de portal van Kunskapsskolan Nederland.

Deze school is 7 jaar geleden gestart met 18 leerlingen en 3 docenten. Inmiddels groeit de school flink en zijn er 300 leerlingen.

Wij mochten samen met twee docenten van de basisschool Anna van Buren (een contact van Thelma) tijdens het bezoek aan Innova het onderwijs bijwonen en met leerlingen en docenten spreken. De interessante middag werd afgesloten met het bijwonen van werkoverleg met 3 leerlingen en een gesprek met Stephen van Tellingen, coach en docent van Innova.

Een aantal zaken die ons opvielen zijn:

  • Deze school verstaat onder gepersonaliseerd leren: leerlingen maken eigen keuzes binnen gestelde kaders (die de school opstelt).
  • Het onderwijsteam heeft bewust gekozen voor deze vorm van onderwijs en ontwikkelt steeds verder binnen de onderwijsvisie.
  • In de eerste 6 weken van het eerste jaar besteedt de school veel aandacht aan het werken met de portal en het plannen van het rooster / het werk en krijgen de leerlingen goed inzicht in waarom doen we wat we doen. De leerlingen die wij spraken gingen dan ook bedreven om met het systeem en konden duidelijk uitleggen wat ze deden en waarom.
  • De leerlingen werken zelfstandig aan hun leerdoelen, er zijn geen boeken, maar er is wel altijd wel begeleiding in de klas aanwezig. Tijdens het werkoverleg wordt steeds de verantwoordelijkheid van de leerling benadrukt.
  • De docenten hebben een coachende stijl van lesgeven.
  • De leerlingen zitten in principe in hun eigen groep maar mogen na toestemming gaan werken in een andere groep, bijvoorbeeld als daar een leerkracht aanwezig is die hen kan helpen met hun werk.
  • De leerlingen kunnen een andere coach kiezen wanneer er geen ‘match’ is.
  • De school probeert de ouders steeds te betrekken en nodigt uit tot samenwerking. Leerlingen sturen iedere vrijdag per mail een evaluatie van die week naar de coach en de ouders.
  • Deze vorm van onderwijs is niet geschikt voor iedere leerling, de docenten hebben al snel door of deze vorm van gepersonaliseerd leren past bij de leerling.
  • Een leerling kan elk vak op zijn eigen niveau doen, dat betekent dat sommige leerlingen ook vakken op hoger niveau kunnen doen.