NetOO Nu

Na de aftrap van onze expeditie DD op 10 maart hebben we inmiddels twee stops gemaakt.

Elke stop zijn we gestart met de Check-in waarbij eenieder iets kan zeggen over bijvoorbeeld de volgende vragen: “Hoe zit je erbij vandaag? Wat zijn de reeds gemaakte stappen en wat wil je uit deze bijeenkomst halen?”

De eerste stop betrof het doorspreken van de 5 stappen van de Lewis- methode. Hiervoor gebruikten we de vraag: Hoe kun je de onderstroom bespreekbaar maken als je niet direct in een (be)geleidersrol zit. Een praktische vraag die het mogelijk maakte om eens kritisch stap 1 en 2 te doorlopen.
Een van de punten die uit de discussie kwam, was hoe belangrijk inzicht is in de verschillende rollen die er zijn. Een mooi uitgangspunt voor de volgende stop in onze expeditie.

 

Tijdens de tweede stop zijn we aan de slag gegaan met rolfluïditeit binnen een team. Een rol verwijst naar alles wat er in een groep kan zijn. De term rol wordt hier gebruikt als een neutrale term die geen ordening aanbrengt.

Als centrale vraag voor deze bijeenkomst is gekozen: Hoe kunnen wij  – als NetOO-‘team’- het meeste uit ons netwerk halen? We zijn gestart met te onderzoeken wat er allemaal een rol speelt in ons netwerk. Dezen waren samen te vatten in: Commercieel, samenwerken, kennisdeling, lerend netwerk, inhoud, verbinding, ‘fun’, geschiedenis en vertrouwen.

Vervolgens hebben we gekeken naar polariteiten hierbinnen, zoals bijvoorbeeld: intern (wat doen we samen) en extern (hoe treden we naar buiten).

Ten slotte hebben we onze discussie proberen te vatten in beelden. Eenieder van ons gaf aan welk beeld erop kwam. Hieruit kwamen interessante metaforen; een krachtig paard dat wel regelmatig gevoed moet worden, een tuin met en zonder structuur waar van alles kan bloeien, wortels die door elkaar groeien en met ruimte voor elkaar, maar ook verknoopt zijn ….

Na een heerlijke soep met brood en salade sloten we de bijeenkomst af met de conclusie dat het een mooie werkwijze is om te kijken wat er in een team speelt, maar we zagen ook gelijk de verschillen met een ‘echt’ team: wij als NetOO hebben niet zo zeer de noodzaak dat we met elkaar moeten samenwerken, hier zit meer vrijblijvendheid in.

Uiteraard werd de bijeenkomst echt afgesloten met een Check-uit, zoals dat binnen Deep Democracy hoort: Eenieder kan datgene zeggen waardoor je goed en comfortabele uit de meeting kunt stappen.

We kijken uit waar de volgende stop ons brengen zal!