NetOO Nu

Met een flinke groep enthousiaste NetOO’ers hebben we 6 december een inspirerende middag beleefd bij ATLAS (Technology and Liberal Arts & Sciences):Een nieuw onderwijsconcept van de UTwente. Er wordt in deze bachelor opleiding gewerkt aan het verhogen van de motivatie en zelfredaamheid van studenten met een alternatief voor toetsen: er worden geen cijfers gegeven. Het is een breed opleidingsprogramma dat het voortraject kan zijn voor elke master opleiding aan de UTwente. Frank van den Berg nam ons samen met twee studenten mee in de wereld van Atas. Dit begon al meteen aan de start van de bijeenkomst waar we eerste gevraagd werden onze leerdoelen op te schrijven en daarna de opdracht kregen: ‘Maak een tekening van je lievelingsdier en zorg dat uit de tekening blijkt waarom het je lievelingsdier is’. Vervolgens moesten we elkaar beoordelen eerst met alleen een cijfer en daarna met een onderbouwing met tips en tops. Hieruit kwam de basisgedachte van Atlas naar voren:

“Cijfers geven heeft geen zin, deze geven geen informatie waar je wat van leert en motiveren de leergierigheid van de student onvoldoende.”

In de mindmap hiernaast, een impressie van de middag. In de Powerpoint, meer gedetailleerde info over de opleiding en achterliggende theorieën. ATLAS for Onderwijsexperts dec2017

Marieke Kaldenbach